TGS Baltic apgynė privačios ginekologijos klinikos interesus ginče prieš VMI

17.01.2018 TGS Baltic apgynė privačios ginekologijos klinikos interesus ginče prieš VMI

TGS Baltic sėkmingai atstovavo privačios ginekologijos paslaugas teikiančios klinikos interesams teisminiuose ginčuose prieš Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), pastarajai nurodžius paruošti 3 m. laikotarpio pacientų sveikatos korteles mokestiniam tyrimui atlikti. Nesutikdama su tokiu nurodymu, klinika kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VMI nurodymą.

Klinika nesutiko pateikti šių pacientų sveikatos kortelių VMI, kadangi duomenys apie paciento sveikatos būklę yra ypatingos reikšmės, susiję su privačiu asmens gyvenimu, todėl jų atskleidimas be paciento sutikimo galimas tik išimtiniais atvejais, nurodytais teisės aktuose. Be to, šie duomenys yra išimtinai medicininio pobūdžio, nesusiję su mokestiniais klausimais, todėl nėra būtini mokestinio tyrimo tikslams pasiekti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino Klinikos skundą ir panaikino minėtą VMI nurodymą pateikti minėtus pacientų duomenis. Teismas pažymėjo, jog toks VMI nurodymas, susijęs su pacientų ypatingų asmens duomenų (apie sveikatą) tvarkymu,  buvo neadekvatus ir savo apimtimi viršijo tikslus, kuriems jie renkami ir vėliau būtų tvarkomi. Teismas taip pat pažymėjo, jog duomenys apie trečiųjų asmenų sveikatą nebuvo tiesiogiai susiję su atliekamu mokestiniu tyrimu ir nebuvo būtini tam, kad VMI galėtų teisingai įgyvendinti savo kompetenciją – atlikti mokestinį tyrimą.

TGS Baltic advokatė Erika Jurgutytė atstovavo kliento interesams visose bylos stadijose.

Tikimės, jog šis teisminis procesas sukūrė naują precedentą, kad tokie mokesčių administratoriaus nurodymai pateikti ypatingai jautrius pacientų asmens sveikatos duomenis yra neproporcingi bei nebūtini mokestinio tyrimo tikslams įgyvendinti.