TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

20.05.2019 TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

2001 m. Alytaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išnuomojo Alytaus miesto šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Litesko“ 15 metų laikotarpiui ir pavedė nuomininkui pasirūpinti šilumos ir karšto vandens tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 2005 m. šalys susitarė pratęsti nuomos sutartis dešimčiai metų, t. y. laikotarpiui iki 2026 m. 2007 m. šalys susitarė dėl papildomų investicijų į biokurą deginančią elektrinę.

2015 m. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė sprendimą ir pareiškė, kad nuomos sutarčių ir kitų pakeitimų pratęsimas pažeidė konkurencijos įstatymus, todėl atitinkami pratęsimai buvo paskelbti negaliojančiais. Dėl šios priežasties nuomos sutarčių galiojimas baigėsi 2016 m. birželio 1 d., tačiau UAB „Litesko“ (nuomininkas) negrąžino nuomotos šilumos gamybos infrastruktūros UAB „Alytaus šilumos tinklai“. 2018 m. liepą „Litesko“ vis dar faktiškai kontroliavo šilumos infrastruktūrą.

TGS Baltic padeda Alytaus miesto savivaldybei ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ perimti šilumos / elektros energijos infrastruktūrą ir užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą. Šalys turi vykdyti konkurencijos tarybos sprendimą, pagal kurį naujai pastatyta biokurą deginanti elektrinė turi būti perleista „Alytaus šilumos tinklams“.

UAB „Litesko“ atsisako perduoti šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Alytaus šilumos tinklai“, todėl nuomininkui pareiškiamas ieškinys. TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliaciniame teisme, kadangi abi ginčo šalys buvo nepatenkintos pirmosios instancijos teismo sprendimu ir pateikė apeliacinius skundus. Klientai siekia pripažinti nuomos sutarčių pakeitimus negaliojančiais tam, kad šildymo įrenginiai ir šilumos bei karšto vandens tiekimas būtų perduotas UAB „Alytaus šilumos tinklai“, ir gauti kompensaciją už nuostolius, kuriuos klientai patyrė nuomos laikotarpiu dėl neteisėtų UAB „Litesko“ veiksmų.

Projektas išsiskiria savo sudėtingumu. Siekiant užtikrinti sėkmingą infrastruktūros perdavimą, neišvengiamai būtinas įvairių ekspertų ir valstybinių institucijų dalyvavimas.