TGS Baltic atstovauja UAB „Ecoservice“ byloje prieš konkurencijos tarybą

13.05.2019 TGS Baltic atstovauja UAB „Ecoservice“ byloje prieš konkurencijos tarybą

Dalyvaudama viešajame pirkime komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugoms įsigyti, UAB „Ecoservice“ buvo įtariama sudariusi slaptą susitarimą.

Mes patarėme klientui pripažinti savo dalyvavimą draudžiamame susitarime ir kreiptis dėl baudos sumažinimo, įrodant atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Blogiausiu atveju konkurencijos taryba galėjo skirti apytiksliai 1,4 milijono eurų baudą, o faktiškai teskyrė 601 700 eurų baudą.

Mes patarėme klientui apskųsti konkurencijos tarybos sprendimą ir siekti dar didesnio baudos sumažinimo, kad ji neviršytų 24 000 eurų. Mes argumentavome tuo, kad pažeidimas apėmė tik pajamas, gautas už paslaugas, kurios buvo suteiktos pažeidimo įvykdymo teritorijoje.

Jei teismas priimtų sprendimą kliento naudai, toks sprendimas sukurtų precedentą dėl baudų už konkurencijos taisyklių pažeidimus skaičiavimo.

Nors Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė mūsų apeliacinį skundą, mes Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikėme tolesnę apeliaciją, kuri šiuo metu nagrinėjama.