TGS Baltic Europos Komisijai parengė studiją apie Europos Sąjungoje draudimo sutartims taikytiną teisę

TGS Baltic Europos Komisijai parengė studiją apie Europos Sąjungoje draudimo sutartims taikytiną teisę

Studija buvo reikalinga pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.  593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 27 straipsnį, siekiant svarstyti galimus reglamento pakeitimus.

Užduotis buvo kompleksiška, kadangi be ES ir Lietuvos draudimo teisės analizės, taip pat reikėjo koordinuoti ir įtraukti visų kitų ES valstybių indėlį dirbant gana griežtais terminais.

Pagrindiniai komandos nariai buvo vyresnieji teisininkai Paulius Zapolskis ir Marius Matiukas bei teisininkai Gailė Juozapaitytė ir Donatas Šliora.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad studija neseniai buvo paskelbta. Su ja galima susipažinti čia: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/599f86c3-5c77-11e7-954d-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-en/format-PDF