TGS Baltic komanda sėkmingai atstovavo UAB „Senojo bokšto“ klinikai

28.12.2016 TGS Baltic komanda sėkmingai atstovavo UAB „Senojo bokšto“ klinikai

TGS Baltic komanda (advokatai Robertas Degesys, Rasa Zaščiurinskaitė ir Dovilė Armalytė) sėkmingai atstovavo UAB „Senojo bokšto“ klinikai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ginče su Svalbono klinika UAB, V.S., ir UAB „Valdimara“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos daugiau nei 150 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

Ginčas kilo tarp dviejų sveikatos priežiūros įstaigų dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kuriuos atliko Svalbono klinika UAB kartu su buvusiu ilgamečiu UAB „Senojo bokšto“ klinikos vadovu V.S. ir dėl kurių UAB „Senojo bokšto“ klinika neteko didžiosios dalies pacientų, dalies finansavimo iš Teritorinės ligonių kasos, turėjo ieškoti naujų darbuotojų ir iš naujo vystyti antrinio lygio paslaugas.

Pirmosios instancijos teismas patenkino 2/3 ieškovo reikalavimų. Teismas pripažino, jog atsakovai atliko neteisėtus veiksmus – perviliojo didžiąją dalį UAB „Senojo bokšto“ klinikos darbuotojų ir pacientų, panaudojo klaidinančiai panašų pavadinimą. Teismas pripažino, jog duomenys apie pacientus laikytini ieškovo komercine paslaptimi. 

Apeliacinės instancijos teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadas dėl neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio ir iš dalies pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovo naudai dalyje dėl patirtos žalos apskaičiavimo, patenkindamas ieškovo ieškinį beveik visa apimtimi.

Bylos kompleksiškumą nulėmė tai, jog byloje buvo sprendžiami sudėtingi konkurencijos teisės, sveikatos priežiūros ir asmens duomenų apsaugos, žalos atlyginimo ir mokesčių teisės klausimai. Pirmosios instancijos teismas buvo paskyręs ekspertizę dėl žalos ir jos atsiradimo priežasčių nustatymo. Teismo ekspertizės išvados buvo itin nepalankios ieškovui, kadangi teismo ekspertė iš esmės padarė išvadą, jog ieškovas neturi teisės į žalos atlyginimą. Ieškovas savo ruožtu pateikė dvi auditorių atliktas privačias ekspetizes bei papildomas išvadas, paneigiančias teismo paskirto eksperto išvadas ir patvirtinančias, jog dėl atsakovų veiksmų UAB „Senojo bokšto“ klinika patyrė nuostolių. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas ieškovo patirtus nuostolius, vadovavosi būtent ieškovo pateiktais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, jog teismo ekspertizė neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti šalių pateikti įrodymai ir ji turi būti vertinama visų įrodymų kontekste. Papildomai teismas nurodė, jog teismo ekspertas negali pasisakyti dėl aplinkybių, sudarančių bylos esmę ir kurių vertinimas priklauso tik teismo kompetencijai.