TGS Baltic konsultavo Europos investicijų banką (EIB) dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo

01.06.2019 TGS Baltic konsultavo Europos investicijų banką (EIB) dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo

TGS Baltic konsultavo Europos investicijų banką (EIB) dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo pasinaudojant fondais „Jessica I“ ir „Jessica II“. Pasisekimo susilaukusi daugiabučių namų renovacijai finansuoti naudojama išankstinio finansavimo sistema parodė, kad bankai gali būti pasirengę prisidėti prie šio sektoriaus finansavimo savo lėšomis. 

TGS Baltic daugiausia dėmesio skyrė finansinių produktų kūrimui, siekiant finansuoti daugiabučių namų, kurie paprastai neturi prieigos prie įprastų bankų produktų, renovaciją. Sandorio vertė – 546 mln. eurų. Vienas iš įgaliojimų yra finansavimo sistemų kūrimas ir įgyvendinimas, pasitelkiant ES struktūrinius fondus ir pritraukiant privačias lėšas iš bankų. TGS Baltic užduotis buvo įvertinti ir sukurti garantijos produktą, kuris galėtų patenkinti bankų reikalavimus. Pagrindiniai TGS Baltic komandos uždaviniai buvo sukurti finansinio sverto sistemą, susitarti dėl jos sąlygų su vyriausybe, kuri suteiks lėšų garantijai gauti, gauti sistemos patvirtinimą iš ES komisijos, Lietuvos banko ir kitų vietos valdžios institucijų, vesti derybas dėl susitarimo įsteigti finansinio sverto fondas, taip pat dėl susitarimų su projekte dalyvaujančiais bankais. Advokatų kontora ir toliau teikia pagalbą finansinio sverto fondo steigimo ir įgyvendinimo klausimais. Šiuo metu EIB valdo 2 fondus Lietuvoje, „JESSICA I“ fondo apimtis – 256 mln. eurų, „JESSICA II“ – 290 mln. eurų. TGS Baltic ir EIB parengta išankstinio finansavimo sistema pasirodė esanti patraukli bankams ir sėkmingai pritraukė didelį indėlį iš privačiojo sektoriaus. Lietuvos verslo konfederacija 2016 m. šį novatorišką produktą pripažino „Metų paslauga“ ir „Metų teisine paslauga“.

Europos investicijų bankas (EIB) yra vienintelis Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausantis ir jų interesams atstovaujantis bankas. EIB glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis įgyvendinant ES politiką. EIB yra didžiausias pasaulyje daugiašalis skolininkas ir skolintojas.