TGS Baltic konsultavo klientus dėl kvalifikuotos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo UAB Medicinos bankas   

13.07.2021 TGS Baltic konsultavo klientus dėl kvalifikuotos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo UAB Medicinos bankas  

Konsultavome p. Konstantiną Karosą,  Western Petroleum Limited ir UAB „MB valdymas“ gaunant priežiūros institucijos sprendimą neprieštarauti UAB Medicinos bankas („Bankas“) kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir  balsavimo teisių dalies įsigijimui.

Šis atvejis išskirtinis – Banko kvalifikuotoji įstatinio kapitalo dalis buvo įgyta paveldėjimo būdu. Tai pirmasis kartas Europos Sąjungos mastu, kai buvo gaunamas priežiūros institucijos neprieštaravimas banko kvalifikuotosios daugumos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimui paveldėjus banko akcijas.

Užbaigęs visų dokumentų nagrinėjimo procedūrą, Europos Centrinis Bankas leido:

1) p. K. Karosui tiesiogiai įgyti Banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50% Banko įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių;

2) Western Petroleum Limited, bendrovei, priklausančiai p. K. Karosui, įgyti Banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį;

3) UAB „MB valdymas“ įgyti visas balsavimo teises Banko visuotiniame akcininkų susirinkime, kurias šiai bendrovei perleido p. K. Karosas ir Western Petroleum Limited.

Visais klausimais, susijusiais su Banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimu, klientus konsultavo TGS Baltic partneris Robertas Degesys, vyresnioji teisininkė Karolina Lapinskaitė ir teisininkų padėjėja Kotryna Visockytė.