TGS Baltic konsultavo Lietuvos pagalbos verslui fondo investuotoją UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ tvirtinant 400 mln. EUR valstybės garantuotą obligacijų programą ir išplatinant inauguracinę 30 mln. EUR emisiją

16.09.2021 TGS Baltic konsultavo Lietuvos pagalbos verslui fondo investuotoją UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ tvirtinant 400 mln. EUR valstybės garantuotą obligacijų programą ir išplatinant inauguracinę 30 mln. EUR emisiją

Konsultavome dėl sėkmingo Lietuvos pagalbos verslui fondo investuotojo UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 400 mln. EUR valstybės garantuotos obligacijų programos patvirtinimo ir inauguracinės 30 mln. EUR emisijos pagal programą išplatinimo. Tai – pirmoji įmonės obligacijų emisija su valstybės garantija Baltijos šalyse.

Emisija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo – paklausa 8 kartus viršijo pasiūlą. Obligacijos išplatintos su 0,045 proc. pajamingumu.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ visai 400 mln. Eur obligacijų programai suteikė reitingą „A“. Tai – aukščiausias valstybės valdomai įmonei suteiktas reitingas ir tai pirmas kartas, kai Lietuvoje viešojo sektoriaus įmonės skolinimosi patikimumas yra prilyginamas valstybei. 

Obligacijos bus listinguotos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje; jos taip pat gali dalyvauti Europos centrinio banko pinigų politikos operacijose.

„Valstybės investicinis kapitalas“ visais klausimais, susijusiais su programos tvirtinimu, valstybės garantijos gavimu bei obligacijų emisijos pagal programą išleidimu ir įtraukimu į prekybą „Nasdaq Vilnius“ konsultavo TGS Baltic partneris Vidmantas Drizga, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas, vyresnioji teisininkė Karolina Lapinskaitė ir jaunesnioji teisininkė Kotryna Visockytė.

„Valstybės investicinis kapitalas“ pritrauktas lėšas pagal poreikį etapais investuos į Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) valdomą „Pagalbos verslui fondą“.

VIVA  - Lietuvos banko iniciatyva įkurta bendrovė yra atsakinga už Pagalbos verslui fondą, kurio pagrindinis tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 sukeltais iššūkiais. Fondas investuoja į įmones naudodamas skirtingas finansavimo priemones: paskolas, skolos vertybinius popierius ir hibridines priemones.