TGS Baltic konsultavo „LTG Infra“, priklausančią „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupei

14.12.2020 TGS Baltic konsultavo „LTG Infra“, priklausančią „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupei

Atstovavome „LTG Infra“, didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinei bendrovei, byloje, kurioje buvo siekiama pagal rangovo ieškinį atlyginti jo patirtus nuostolius.

Įvertinęs šalių teisių ir pareigų bei atsakomybės pasiskirstymą, teismas palaikė mūsų kliento argumentus, jog rangovas visiškai prisiėmė su rangos sutarties vykdymu susijusią riziką bei nepasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka. Teismas ieškinį atmetė pilna apimtimi, o mūsų argumentai ieškovą įtikino - apeliacinis skundas byloje nebuvo pateiktas.

Klientą konsultavo TGS Baltic vyresnysis teisininkas dr. Tadas Varapnickas ir teisininkė Eglė Masytė.