TGS Baltic konsultavo Medicinos banko akcininkus parduodant visas banko akcijas

17.12.2021 TGS Baltic konsultavo Medicinos banko akcininkus parduodant visas banko akcijas

Konsultavome Konstantiną Karosą ir jo valdomą bendrovę „Western Petroleum Limited“ parduodant 100% Medicinos banko akcijų „AAA Capital“.

Sandorį numatoma užbaigti, kai bus gauti Lietuvos Banko, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos ir Konkurencijos tarybos leidimai.

Medicinos bankas orientuojasi į mažas ir vidutinio dydžio įmones ir teikia įvairias finansines paslaugas nuo 1992 metų. Šiuo metu bankas turi klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. Taip pat Medicinos bankas yra vienas pirmųjų bankų Lietuvoje, pradėjusių teikti internetinės bankininkystės paslaugas.

Įmonę „AAA Capital“ kontroliuoja Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Mūsų ateities investicijos“, kurios galutinis naudos gavėjas yra M. J. Jasonas.

Visais teisiniais klausimais klientą konsultavo partneris Robertas Degesys, vyresniosios teisininkės Indrė Vickaitė-Liatukė, Karolina Lapinskaitė ir teisininkas Edvinas Einoris.