TGS Baltic konsultavo „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

30.06.2022 TGS Baltic konsultavo „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

Konsultavome „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų 5 metų trukmės obligacijas pagal 400 milijonų eurų programą. Obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų, o pajamingumas siekia 2,826%.

Pajamos iš obligacijų bus naudojamos papildomo kapitalo įnašui teikti KŪB „Pagalbos verslui fondas“, kuris yra valdomas UAB “Valstybės investicijų valdymo agentūra”.

Obligacijos išplatintos privataus platinimo būdu Baltijos šalių instituciniams investuotojams.

Emitentas pateiks paraišką, kad obligacijos būtų įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilniaus biržoje.

Visais teisiniais klausimais klientą konsultavo TGS Baltic partneris Vidmantas Drizga, vyresnieji teisininkai Karolina Lapinskaitė, Tadas Varapnickas ir teisininkė Kotryna Visockytė. Luminor bankas buvo vienintelis šio sandorio organizatorius bei platintojas.