TGS Baltic konsultavo „VIKONDA“ grupę dėl restruktūrizavimo

04.12.2018 TGS Baltic konsultavo „VIKONDA“ grupę dėl restruktūrizavimo

TGS Baltic konsultavo „VIKONDA“ grupę (koncernas „VIKONDA“), vieną didžiausių įmonių grupių Lietuvoje, kuriai priklausančios įmonės užsiima su maisto produktų gamyba, prekyba, pasėlių auginimu, žiniasklaida ir statyba susijusia veikla bei teikia kitas paslaugas ir kurios metinė grupės apyvarta siekia apie 145 milijonus eurų, dėl sudėtingo kontroliuojančiosios bendrovės restruktūrizavimo. 

Tai trečiasis reikšmingas per kelis metus atliktas „VIKONDA“ įmonių grupės restruktūrizavimas ir TGS Baltic teikė konsultacijas dėl jų visų. Į paskutinį restruktūrizavimą iš viso tiesiogiai arba netiesiogiai buvo įtraukta 13 įmonių.

Restruktūrizavimo procesas apėmė įvairius komplikuotus akcijų perdavimus ir reorganizavimą (akcijų pardavimą, keitimąsi akcijomis, atsiskyrimą, susijungimą, akcinio kapitalo padidinimą ir sumažinimą ir t. t.).

TGS Baltic konsultavo ne tik teisiniais, bet ir mokesčių bei verslo klausimais, koordinavo bendrą viso proceso įgyvendinimą ir buvo atsakinga už tai, kad jis būtų tinkamai ir laiku įvykdytas. TGS Baltic teikė patarimus dėl tęstinumo plano kūrimo, naujos struktūros, taip pat bendrovei aktualiais, su restruktūrizavimu susijusiais ir kitais mokesčių klausimais.