TGS Baltic konsultuoja AB „Amber Grid“

01.07.2018 TGS Baltic konsultuoja AB „Amber Grid“

TGS Baltic konsultuoja AB „Amber Grid“ (klientas) komercinės ir viešųjų pirkimų teisės klausimais dėl vieno pagrindinių GIPL projekto viešųjų pirkimų (plieninių vamzdžių), įskaitant dalyvių pateiktų paraiškų ir pasiūlymų vertinimą, susijusių dokumentų parengimą.

 

Preliminari GIPL projekto vertė yra 500 milijonų eurų. Investicijos į infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje sieks 136 milijonus eurų. ES finansinė parama suteikta verslo plano ir ekonominio pagrįstumo analizės parengimui bei GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimui pagal Europos Komisijos Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą, o tai sudaro 50 % finansuotinų išlaidų. Vadovaujantis 2014 m. Europos Komisijos sprendimu, iki 10,6 milijono eurų buvo skirta parengiamiesiems GIPL projekto darbams ir iki 295,4 milijono eurų – statybos darbams pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Be ES finansinės paramos, vadovaujantis tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo sprendimu, GIPL projekto statybai finansavimą skirs Lietuva, Latvija ir Estija, ir taip bus padengta dalis GIPL infrastruktūros išlaidų Lenkijos teritorijoje – iš viso 54,9 milijono eurų. Likusią projekto dalį finansuoja projekto vykdytojai.