TGS Baltic konsultuoja dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimo

16.12.2018 TGS Baltic konsultuoja dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimo

TGS Baltic toliau konsultuoja vieną didžiausių valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių grupę UAB „Lietuvos energija“ Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų, kurie yra pripažinti kaip nacionalinės svarbos, įgyvendinimo klausimais. 

 

Įgyvendinant šiuos projektus UAB „Lietuvos energija“ dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose statys kogeneracines šilumos jėgaines (atliekų deginimo ir (arba) biokuro jėgaines). TGS Baltic konsultavo klientą dėl projektų struktūrizavimo, būtinų dokumentų rengimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kogeneracinių jėgainių statybos partnerio atrinkimo konkurso, bendradarbiavimo sutarčių, akcininkų sutarčių, akcijų pasirašymo sutarčių ir kitų su Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių statybos partnerių atrankos viešaisiais konkursais, atstovavimu derybose su atrinktais partneriais susijusių dokumentų rengimo klausimais.

TGS Baltic taip pat konsultavo UAB „Lietuvos energija“ dėl išankstinio pranešimo Europos Komisijai apie valstybės paramą Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių plėtrai. Konsultuojant buvo nuodugniai išnagrinėtos taisyklės, reglamentuojančios Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ketinamą finansuoti valstybės pagalbą, taip pat buvo aptarta parama elektrinėms, atsižvelgiant į ES išmetamųjų teršalų leidimų prekybos sistemą, atliekų tvarkymą ir klimato kaitos politiką. TGS Baltic padėjo klientui parengti išankstinį pranešimą Europos Komisijai ir atsakyti į papildomus klausimus Europos Komisijos pateiktame prašyme. TGS Baltic sėkmingai atstovavo kliento interesams 2017 m. gegužės mėn. vykusiose derybose su Finansų ministerija.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba oficialiai pradėta 2018 m. vasario mėnesį. TGS Baltic ir toliau konsultuoja klientą įvairiais teisiniais klausimais, 2018 m. birželio mėn. teikė teisines paslaugas, susijusias su valstybės pagalba, ES konkurencijos teise, nekilnojamojo turto / statybos klausimais.