TGS Baltic nuolat ir įvairiai padeda AS „TV Play Baltics“ bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis

21.05.2019 TGS Baltic nuolat ir įvairiai padeda AS „TV Play Baltics“ bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis

TGS Baltic komanda nuolat ir įvairiai padeda AS „TV Play Baltics“ (didžiausiam palydovinės televizijos paslaugų teikėjui Baltijos šalyse) bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis (daugiausia Lietuvos radijo ir televizijos komisija).

Klausimai apima diskusijas su valdžios institucijomis dėl tarpvalstybinių palydovinės televizijos paslaugų pobūdžio ir ES teisine sistema grindžiamo reguliavimo.

Be kasdienių konsultacijų, mes taip pat neseniai pradėjome atstovauti AS „TV Play Baltics“ teisiniame ginče su reguliavimo institucija dėl privalomo nacionalinio transliuotojo transliuojamos televizijos programos perdavimo. Šiuo atveju AS „TV Play Baltics“ nesutinka su privalomu programos perdavimu, nes tai neatitinka ES teisės.

Pagal ją tokios prievolės laikytis turi tik tinklo operatoriai, tačiau pagal nacionalinius teisės aktus šio įsipareigojimo privalo laikytis visi retransliuotojai nepriklausomai nuo to, ar jie yra tinklo savininkai, ar tik perka tinklo paslaugas. Šis ginčas tebėra nagrinėjamas.