TGS Baltic padeda „Bitė Lietuva“

22.05.2019 TGS Baltic padeda „Bitė Lietuva“

TGS Baltic padeda „Bitė Lietuva“ virtualus mobiliojo ryšio operatorius inicijuotame ginče dėl tariamai neteisingo ES tarptinklinio ryšio teisės aktų taikymo ir tarptinklinio ryšio tarifų skaičiavimo.

Ieškovas tvirtina, kad už tarptinklinio ryšio paslaugas jis permokėjo apie 0,4 milijono eurų.

Mums atmetus pirminę pretenziją, protestą pareiškęs asmuo kreipėsi į Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybą su prašymu pradėti tyrimą dėl tariamo mūsų kliento piktnaudžiavimo rinkoje užimama padėtimi. Šiuo metu mes giname klientą nuo šių kaltinimų.

Ginčas dėl neteisingo tarptinklinio ryšio tarifų taikymo Lietuvoje yra precedento neturintis atvejis. Be to, ryšių reguliavimo tarnybos tyrimai dėl piktnaudžiavimo rinkoje užimama padėtimi taip pat yra labai reti. Šis ginčas yra įvairiapusis ir tai daro jį unikaliu – mūsų komanda turi spręsti ir nagrinėti įvairius klausimus, su kuriais Lietuvos praktikoje anksčiau nebuvo susidurta.