TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

05.04.2019 TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

TGS Baltic advokatai Dr. Ieva Povilaitienė ir prof. Valentinas Mikelėnas atstovavo Lietuvos Respublikos policiją byloje su profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis policijos pareigūnus ir reikalavusiomis panaikinti struktūrinės pertvarkos sprendimus dėl tariamai nesilaikytų Darbo kodekse numatytų darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimų. Pertvarka siekta sujungti kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, siekiant efektyvinti policijos darbą.

 

Byla inicijuota Lietuvos policijos šakinės ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų. Pirmosios instancijos teisme nuspręsta, kad policijos vadovo generalinio komisaro Lino Pernavo inicijuoti pertvarkos sprendimai neteisėti, nes pažeistos Darbo kodekse numatytos darbuotojų konsultavimo ir informavimo procedūros. Užginčijus šį sprendimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir šiam teismui net du kartus grąžinus bylą į pirmąją instanciją nagrinėti iš naujo, buvo pasiekta, kad būtų panaikintas žemesnės instancijos teismo sprendimas ir konstatuota, kad Policijos departamentas tinkamai įvykdė darbuotojų informavimo ir konsultavimo veiksmus. Šis galutinis Lietuvos vyriausiojo teismo sprendimas įteisino pertvarka numatytus pokyčius šalyje.

Policijos departamento pertvarka prasidėjo dar 2015 m., siekiant efektyvinti policijos darbą, padidinti visuomenės saugumą, policininkų skaičių viešose vietose, pagerinti jų darbo sąlygas. Policijos duomenimis, šis sprendimas leido padidinti viešose vietose dirbančių pareigūnų skaičių daugiau nei dvigubai, greičiau reaguoti į iškvietimus, didinti pareigūnų atlyginimus, atnaujinti Policijos departamento darbuotojų darbo priemones, ginkluotę, ekipažus.

TGS Baltic advokatai konsultavo ir atstovavo Policijos departamentą teisme, rengė visus su byla susijusius dokumentus.