TGS Baltic sėkmingai apgynė AB „Klaipėdos nafta“ interesus pirmosios instancijos teisme

20.04.2022 TGS Baltic sėkmingai apgynė AB „Klaipėdos nafta“ interesus pirmosios instancijos teisme

Pirmosios instancijos teisme sėkmingai atstovavome „Klaipėdos naftai“, didžiausiai Baltijos šalyse naftos ir dujų bendrovei, įrodant, kad darbuotojams įmonės akcijos buvo suteiktos teisėtai: sandoriai atitinka teisės aktuose įtvirtintą reglamentavimą bei tarptautinę praktiką. 

Viešąjį interesą ginantis ieškovas prašė pripažinti valstybės valdomos „Klaipėdos naftos“ Akcijų suteikimo taisykles ir sutartis negaliojančiomis tuo pagrindu, jog teisės aktai draudžia valstybės valdomoms įmonėms suteikti akcijas savo darbuotojams.

Ieškinį nagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad „Klaipėdos nafta“, dalį metinės premijos darbuotojams išmokėdama akcijomis, naudojo išimtinai savo (bendrovės), o ne valstybės turtą, todėl, teismo įsitikinimu, tokiam akcijų suteikimui negali būti taikomi valstybinio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reguliuojantys teisės aktai. Todėl teismas ieškinį atmetė bei priteisė „Klaipėdos naftai“ jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Visais teisiniais klausimais klientui šioje byloje atstovavo partneris Agnius Pilipavičius, vyriausiasis ekspertas Vytautas Zelianka, vyresnysis teisininkas dr. Tadas Varapnickas, teisininkės Audinga Liekytė ir Berta Kašėtaitė.