TGS Baltic sėkmingai atstovavo BAB „Ūkio bankas“ ginče su Džersio salose registruota įmone „Renaissance Insignia Limited“

29.02.2016 TGS Baltic sėkmingai atstovavo BAB „Ūkio bankas“ ginče su Džersio salose registruota įmone „Renaissance Insignia Limited“

TGS Baltic sėkmingai atstovavo BAB „Ūkio bankas“ ginče su Džersio salose registruota įmone „Renaissance Insignia Limited“ dėl lėšų grąžinimo ne bankroto tvarka, sudarius finansinio užtikrinimo susitarimą pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti BAB „Ūkio bankui“ palankias žemesniųjų teismų nutartis. Tokiu būdu TGS Baltic pavyko pasiekti, kad Džersio salose registruota įmonė negalėtų apeiti nustatytos kreditorių reikalavimų eilės, siekiant atgauti 1,5 mln. Eur sumą. Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis teismas palaikė „Ūkio banko“ poziciją dėl negrynų lėšų teisinio statuso, pateikė reikšmingus praktikai išaiškinimus apie reikalavimus  finansinių susitarimų užtikrinimo turiniui.

TGS Baltic nuo 2013 m. konsultuoja bankrutavusį BAB „Ūkio banką“ įvairiais su bankrotu, bankininkyste ir vienos valstybės ribas peržengiančiais su įmonių susijungimais ir įsigijimais susijusiais klausimais. BAB „Ūkio bankas“ buvo vienas iš Lietuvos Respublikoje veikusių bankų. 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos bankas paskelbė BAB „Ūkio bankui“ laikiną veiklos apribojimą (moratoriumą), o 2013 m. vasario 18 d. pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė jo veiklos licenciją.

TGS Baltic konsultuoja bankroto administratorių UAB „Valnetas“ BAB „Ūkio banko“ bankroto procedūrose. Kliento interesus atstovavo TGS Baltic advokatai Daiva Ušinskaitė – Filonovienė ir Tomas Bairašauskas