TGS Baltic sėkmingai atstovavo M. K. Čiurlionio tilto koncesiją finansavusiam AB SEB bankui dvejus metus trukusioje byloje dėl po koncesijos sutarties nutraukimo koncesininkui mokėtinos kompensacijos skaičiavimo.

08.05.2023 TGS Baltic sėkmingai atstovavo M. K. Čiurlionio tilto koncesiją finansavusiam AB SEB bankui dvejus metus trukusioje byloje dėl po koncesijos sutarties nutraukimo koncesininkui mokėtinos kompensacijos skaičiavimo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Kauno miesto savivaldybės administracijos kasacinį skundą ir paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2022-10-27 nutartį, kuria buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2022-03-08 sprendimo teisėtumas. 

Šiuo sprendimu pirmosios instancijos teismas atmetė Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinį ir iš dalies patenkino AB SEB banko ir UAB „Čiurlionio tiltas“ ieškinį dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos atlikto įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir 200 tūkst. Eur skolos priteisimo. 

2021 m. liepą pradėtoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl 2006 m. sudarytos M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarties bei susijusių susitarimų aiškinimo.

Po 12 m. vykdymo 2021 m. pradžioje nutraukus daugiau nei 23 mln. Eur vertės koncesijos sutartį, tarp koncesijos projekto dalyvių (koncesijos finansuotojo – banko, koncesininko UAB „Čiurlionio tiltas“ ir suteikiančiosios institucijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos) kilo nesutarimas dėl savivaldybės koncesininkui mokėtinos kompensacijos dalies – finansinių kaštų – skaičiavimo. Ši kompensacija pagal sutarties nuostatas koncesininkui turės būti mokama kas ketvirtį iki 2031 m. pabaigos. Savivaldybė laikėsi pozicijos, kad jos mokama finansinių kaštų dalis turi būti skaičiuojama pagal faktines palūkanas, koncesininko mokamas bankui pagal kreditavimo sutartį. Tuo tarpu bankas ir koncesininkas teigė, jog finansiniai kaštai koncesijos sutartyje buvo apibrėžti fiksuota suma (kiek daugiau nei 13 mln. Eur), todėl ir po koncesijos sutarties nutraukimo savivaldybė turi pareigą iki 2031 m. lapkričio koncesininkui kas ketvirtį mokėti po daugiau nei 141 tūkst. Eur finansinių kaštų dalyje (t. y. atitinkamą minėtų 13 mln. Eur dalį). Taip pat šalys nesutarė dėl savivaldybės teisės, nutraukus koncesijos sutartį, atlikti įskaitymus bankui pagal reikalavimo perleidimo sutartį mokamų sumų atitinkamose dalyse – savivaldybė tikino, kad tokius įskaitymus atlikti gali, bankas ir koncesininkas tokį aiškinimą neigė.

Koncesijos finansuotojo AB SEB banko ir koncesininko UAB „Čiurlionio tiltas“ poziciją palaikė visų instancijų teismai, todėl jų įrodinėtą ginčo koncesijos sutarties aiškinimą patvirtinus galutine ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, Kauno miesto savivaldybės administracija turės koncesininkui (jo reikalavimo teises perėmusiam bankui) per ketvirtį sumokėti atitinkamai po daugiau nei 141 tūkst. Eur finansinių kaštų dalyje ir po daugiau nei 232 tūkst. Eur projektavimo ir statybos kaštų dalyje už visus laikotarpius nuo 2021 m. liepos iki 2031 m. lapkričio. Taigi, nors banko ir koncesininko ieškinys buvo pareikštas tik dėl 200 tūkst. Eur skolos priteisimo už vieną ketvirtį, ginčo vertė bendrąja prasme siekė daugiau nei 9 mln. Eur (toks buvo šalių pozicijų išsiskyrimas).

Labai džiaugiamės kliento pergale. Nors visi trys bylą nagrinėję teismai – nuo pirmosios instancijos iki kasacinio teismo – vieningai sutiko su AB SEB banko ir koncesininko byloje dėstyta pozicija, tačiau procesas nebuvo toks lengvas ir paprastas, koks galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Reikia nepamiršti, kad byloje buvo sprendžiama dėl dar 2006 m. sudarytos koncesijos sutarties ir su ja susijusių susitarimų aiškinimo. Natūralu, kad juridinės technikos, formuluočių prasme prieš 15-17 metų sudaryti sandoriai skiriasi nuo dabar sudaromų, todėl ir šiuo atveju pagrindinis ginčas tarp šalių kilo būtent dėl sutartinių nuostatų aiškinimo.

Įvertinus visą beveik 2 metus trukusio bylos proceso eigą, šią 2023-05-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį vertiname kaip didžiulį kliento laimėjimą, kadangi teismas atsakė į visus šalių keltus klausimus ir pateiktų išaiškinimų pagrindu šalys pagaliau turės aiškumą dėl savo teisių ir pareigų apimties bei tolesnės jų įgyvendinimo tvarkos. Tuo pačiu taip pasiųsta teigiama žinutė koncesijas finansuojantiems bankams ir kitiems ilgalaikes sutartis sudariusiems teisinių santykių dalyviams, kad prisiimtus įsipareigojimus reikia vykdyti, t. y. kad teismai netoleruoja sutartį vykdančios šalies „persigalvojimo“ dėl to, kad sutarties nuostatos jai nebeatrodo patrauklios.   

AB SEB bankui ginče atstovavo advokatų kontoros TGS Baltic asocijuotoji partnerė Dovilė Armalytė, partneris Vidmantas Drizga, komandoje taip pat buvo jaunesnioji teisininkė Emilija Valentinaitė.

Plačiau: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e3k-3-150-378/2023

Informacija žiniasklaidoje: https://bit.ly/3NPZ4he