TGS Baltic sėkmingai atstovavo Ukrainos Respublikos bendrovei „Agrotechnika“ ginče su skolininku

09.03.2021 TGS Baltic sėkmingai atstovavo Ukrainos Respublikos bendrovei „Agrotechnika“ ginče su skolininku

Sėkmingai atstovavome klientui, Ukrainos Respublikos bendrovei „Agrotechnika“, ginče su skolininku „Grūdoteka“ dėl neteisėtai inicijuotų skolininko bankroto ne teismo tvarka procedūrų.

Byloje klientas buvo pareiškęs ieškinį dėl skolininko kreditorių susirinkimo nutarimų pradėti skolininko bankroto procedūras ne teismo tvarka pripažinimo negaliojančiais. 

Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. kovo 4 d. nutartimi atmetė skolininko atskirąjį skundą ir paliko galioti palankią žemesnės instancijos teismo nutartį. 

Lietuvos apeliacinis teismas palaikė kliento vardu parengtame atsiliepime išdėstytus argumentus bei išaiškino, kad: 

(i) tiek anksčiau galiojęs Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, tiek šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas įpareigoja apie ketinimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka raštu informuoti kiekvieną kreditorių, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio yra jo finansinis reikalavimas įmonei. 

(ii) Pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomas esminis klausimas dėl bankroto iškėlimo skolininkui ne teismo tvarka, o kreditoriaus neinformavimas apie kreditorių susirinkimo sušaukimą paneigė jo teises ir galimybes prieštarauti neteisminės bankroto procedūros taikymui, nemokumo administratoriaus paskyrimui, eliminavo galimybę teikti savo argumentus ir įrodymus (inter alia dėl įmonės mokumo). 

(iii) Tik nuo tinkamo kreditoriaus informavimo apie ketinamą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka pareigos vykdymo priklauso to kreditoriaus galimybė pasinaudoti kitomis jo turimomis teisėmis. Kreditorius, būdamas tinkamai informuotas ir nesutikdamas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka, (turi teisę) gali inicijuoti teisminį ginčą, kuris iš esmės užkirstų kelią pradėti tokią bankroto procedūrą. 

Prie bylos dirbo asocijuota partnerė Žydrūnė Stuglytė, teisininkė Patricija Rukštelytė ir jaunesnysis teisininkas Lukas Radzevičius.