TGS Baltic sėkmingai gynė vienos didžiausių finansų įstaigų lietuvoje interesus

16.11.2022 TGS Baltic sėkmingai gynė vienos didžiausių finansų įstaigų lietuvoje interesus

TGS Baltic komanda sėkmingai apgynė vienos didžiausių finansų įstaigų Lietuvoje interesus buvusio darbuotojo iškeltoje byloje dėl atsiskaitymo po atleidimo iš darbo. Darbuotojo reikalaujama suma siekė virš  215 000 EUR.

Buvęs darbuotojas teigė, kad bendrovė padarė klaidą skaičiuodama vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (VDU) dėl tariamai neteisingo taisyklų, kaip įvairūs atlygio elementai turėtų atsispindėti VDU, taikymo. Pagrindinis ginčo klausimas buvo, kaip į VDU turi būti įtraukiama kintamojo atlygio dalis įtraukimu. Pagal taikomus teisės aktus, kintama atlygio dalis negalėjo būti išmokama grynaisiais pinigais iš karto po paskyrimo, nes: a) tam tikra tokio atlygio dalis turėjo būti atidėta tam tikram laikotarpiui ir b) dalis kintamo atlygio turėjo būti suteikiama kaip teisė į darbdavio akcijas, su akcijomis susietas finansines priemones arba kitas nepinigines priemones.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nenustatė jokių darbdavio pažeidimų. Buvusio darbuotojo kasacinis skundas nebuvo priimtas.

Tai unikali byla, kadangi teismai suformavo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl bendrųjų Lietuvos Respublikos darbo kodekso taisyklių santykio su specialiosiomis taisyklėmis, numatytomis Lietuvos banko priimtuose teisės aktuose bei Europos bankininkystės institucijos gairėse, galiojančiose finansų sektoriuje.

Finansų įstaigos interesus ginče atstovavo partnerė Dr. Ieva Povilaitienė ir teisininkė Viktorija Minkevičiūtė.