TGS Baltic teisme atstovauja „CPO LT“

01.01.2019 TGS Baltic teisme atstovauja „CPO LT“

TGS Baltic teisme atstovauja „CPO LT“, kuris yra atsakovas ginče dėl degalų tarptautinio viešojo pirkimo. Numatoma (pagrindinės) sutarties vertė – 785 milijonai eurų.

 

Keli degalų tiekėjai („EMSI“, „Alauša“) užginčijo konkurso sąlygas, tvirtindami, kad atitinka 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/66/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo ir kitus Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, įgyvendinančius direktyvą 2014/24/ES.

„CPO LT“ yra pagrindinė perkančioji organizacija Lietuvoje, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir atsakinga už visų Lietuvos perkančiųjų subjektų centralizuotus pirkimus.  „CPO LT“ metinė pirkimų pagal pagrindines sutartis vertė yra apie 400 milijonų eurų. (Pagrindinio) degalų pasiūlymo, dėl kurio kilo šis teisminis ginčas, vertė yra didžiausia „CPO LT“ ir viena didžiausių Lietuvos Respublikos istorijoje.