TGS Baltic – vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas

06.01.2019 TGS Baltic – vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas

TGS Baltic, kaip vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas, nuo 2005 m. konsultuoja klientą visais teisiniais aspektais, susijusiais su kelių vėjo jėgainių parkų plėtra Vakarų Lietuvoje. 

Įgyvendinant tokius projektus teko spręsti įvairius klausimus, pvz., vėjo jėgainių parko prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, susijusios energetikos infrastruktūros (naujos pastotės ir transformatoriaus) statybos klausimus. TGS Baltic konsultavo klientą ir kitų 5 vėjo jėgainių parkų, kurių bendras pajėgumas siekia 290 MW, plėtros Lietuvoje klausimais.