Trečiojo teisės aktų paketo dėl ES vidaus dujų ir elektros rinkos įgyvendinimas Lietuvoje

01.01.2012 Trečiojo teisės aktų paketo dėl ES vidaus dujų ir elektros rinkos įgyvendinimas Lietuvoje

TGS Baltic padėjo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai visais klausimais, susijusiais su Trečiojo energetikos paketo direktyvų, taikomų elektros ir dujų sektoriams, įgyvendinimu Lietuvos teisės sistemoje.

Trečiojo energetikos paketo direktyvos reikalauja pertvarkyti elektros ir gamtinių dujų sektoriuose veikiančias vertikaliai integruotas įmones. Tokią gamtinių dujų perdavimu, skirstymu ir tiekimu užsiimančią įmonę AB „Lietuvos dujos“ kontroliavo „OAO Gazprom“ (38 proc. akcijų) ir „E.ON Ruhrgas International GmbH“ (39 proc. akcijų). Lietuvos Vyriausybei priklausė 17 proc. akcijų paketas. Šioje situacijoje dėl AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės atskyrimo kilo reikšmingų teisinių iššūkių – daugelio jų iki tol neteko spręsti jokios kitos ES valstybės narės vyriausybei.

Kontora padėjo Lietuvos Vyriausybei diskutuoti su AB „Lietuvos dujos“ kontroliuojančiais akcininkais, taip pat su Europos Komisijos energetikos Generaliniu direktoratu dėl konkrečių žingsnių, kurių reikėtų imtis siekiant atskirti nuosavybę iki 2014 m. pabaigos – o tam priešinosi ir „Gazprom“, ir „E.ON Ruhrgas International“. „Gazprom“ iškėlė arbitražo bylą dėl investicijų Hagos Nuolatiniame arbitražo teisme. Nepaisant to, AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino nuosavybės atskyrimo įgyvendinimo planą, ir bendrovė pateikė jį Lietuvos nepriklausomai priežiūros institucijai dar 2012 m. gegužės 31 d.

TGS Baltic taip pat atstovavo Lietuvos Vyriausybei arbitražo byloje dėl investicijų, nagrinėjamoje Hagos Nuolatiniame arbitražo teisme.