Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos renovacija

20.05.2019 Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos renovacija

Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) sutartį dėl miesto gatvių apšvietimo modernizavimo. Daugiausia buvo investuojama į gatvėse, pėsčiųjų perėjose ir tuneliuose esančių šviestuvų pakeitimą naujais šviesos diodų (LED) šviestuvais ir naujos nuotolinio valdymo bei reguliavimo sistemos įdiegimą. Projektas skirtas pagerinti Vilniaus gatvių apšvietimo kokybę ir sumažinti suvartojamos elektros kiekį. Pirmą kartą Rytų Europoje iš karto buvo renovuojama daugiau nei 600 000 gyventojų turinčio miesto apšvietimo sistema.

2015 m. „TGS Baltic“ prie projekto prisijungė kaip privataus partnerio patarėja, kadangi buvo kilę nesutarimų tarp privataus ir viešojo sektorių partnerių, dėl kurių projekto vykdymas buvo sustabdytas pačioje pradžioje, t. y. parengiamajame etape. Šiuo atveju teisinių paslaugų įmonė, pasitelkdama visa įmanomas teisines priemones, turėjo padėti šalims išspręsti nesutarimus ir tęsti projekto vykdymą. Situacijos sudėtingumas ir privalomų reglamentų taikymas privedė prie to, kad lygiagrečiai buvo teikiamos dviejų rūšių teisinės paslaugos. Visų pirma, neteisminis bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus partneriu buvo sutelktas ties geriausių, veiksmingų ir abiems partneriams priimtinų sprendimų paieška. Dėl viešojo sektoriaus partneriui taikomų reglamentų sprendimai turėjo atitikti VPSP sutartį ir Vilniaus miesto savivaldybei taikomus teisės aktus bei VPSP reglamentavimą Lietuvoje. Visų antra, ginčas tarp šalių buvo pateiktas arbitražo teismui ir „TGS Baltic“ komanda sėkmingai apgynė klientų interesus. 2017 m. arbitražo teismas priėmė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė partnerystės sutartį, ypač joje nurodytą įsipareigojimą bendradarbiauti, taip patenkindamas „Gemmo“ ir kitų ieškovų pateiktus reikalavimus. Tuo remiantis, teismas atnaujino partnerystės sutartį. Tačiau dėl savivaldybės išankstinio nusistatymo „Gemmo“ atžvilgiu, tolimesnės derybos neįvyko ir dabar „Gemmo“ siekia nuostolių atlyginimo kitame arbitražo teisme, į kurį kreipėsi 2017 m. gruodį.

Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos renovacijos projektas buvo pirmas toks Lietuvoje ir juo norėta iš esmės atnaujinti / modernizuoti gatvių apšvietimą, taikant VPSP. Viešieji subjektai Lietuvoje neturi patirties, reikalingos tokių VPSP projektų vykdymui. Todėl Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos renovacijos VPSP formuoja praktiką, kuria vėliau remsis kitos Lietuvos savivaldybės.