Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Šios politikos įgyvendinimui Advokatų kontora TGS Baltic (toliau – Kontora) sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 standarto ir kitus aplinkos apsaugos teisės aktus ir atitikties aplinkosaugai reikalavimus.

Siekdami nuolatinio tobulėjimo bei kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumo, šią politiką įgyvendiname per kasmet atnaujinamus tikslus ir uždavinius.

Teikdama paslaugas Advokatų kontora laikosi Lietuvos teisės aktų ir Lietuvos advokatūros nustatytų profesinių standartų principų ir įsipareigoja šiose srityse:

  • Aukščiausių profesionalumo standartų laikymasis. Kontoros politika – teikti tik aukščiausio lygio paslaugas. Nuolatinis profesinių įgūdžių, kompetencijų tobulinimas ir veiklos procesų gerinimas padeda išlaikyti aukščiausią paslaugų kokybę visose darbo grandyse.
  • Efektyvumas ir orientacija į klientą. Kontoros misija, vadovaujantis aukščiausiais profesinės etikos standartais, profesionaliai ir laiku įgyvendinti savo klientų patikėtas užduotis ir iššūkius. Kontoros strategija – sukurti ir puoselėti ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais. Siekdami pateisinti klientų lūkesčius, Kontoros darbuotojai visuomet yra pasirengę suteikti daugiau nei iš jų tikimasi.
  • Strateginis ir inovatyvus požiūris. Nuolat globaliai ir lokaliai kintančios rinkos sąlygos daro didelę įtaką visiems verslo subjektams. Klientai pasikliauja Kontora, nes šiandien, sprendžiant sudėtingus, jiems reikia efektyvių ir inovatyvių sprendimų. Kontoros profesionalai puikiai jaučia situaciją rinkoje ir yra pasirengę pasiūlyti efektyvius sudėtingų problemų sprendimus.
  • Sąžiningumas ir profesinė etika. Gerbiame savo klientus ir visuomet esame su jais sąžiningi. Kontora tvirtai laikosi aukščiausių profesinės etikos principų kasdieninėje profesinėje veikloje ir gyvenime. Sąžiningumas ir profesinė etika yra kertinės vertybės, padedančios puoselėti klientų pasitikėjimą.
  • Nuolatinis ir nuoseklus profesinis tobulėjimas. Mes analizuojame ir vertiname savo veiklos rezultatus, dalinamės informacija ir nuolatos ieškome efektyvių sprendimų. Kontoros tikslas – išlaikyti aukščiausius kokybės standartus. To siekdami, mes investuojame į profesinį mūsų advokatų ir teisininkų tobulėjimą, bet pirmiausia mes kruopščiai ir pagal griežtus kriterijus atrenkame darbuotojus. Mūsų teisininkai supranta, kaip svarbu puoselėti kontoros „know-how“, todėl nuolat dalinasi informacija ir gilina žinias. Dauguma kontoros partnerių savo darbą pradėjo kaip eiliniai teisininkai, todėl jaunieji kontoros kolegos taip pat skatinami siekti tokių pat aukštumų.
  • Efektyvūs teisiniais projektai. Įsipareigojame mažinti aplinkosaugos taršą, atsakingai naudoti gamtos išteklius, prisidėti proektuose, teikdami teisines paslaugas prie aplinkosaugos gerinimo, energetinio ir aplinkos apsaugos efektyvumo gerinimo.
  • Aplinkos apsaugos aspektai. Reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų veiksmingumas yra prioritetas Kontoros kultūroje, vertybėse, siekiuose ir darbuose.
  • Komandinis darbas ir partnerystė. Mes skatiname komandinį darbą, nes tikime, kad tai viena iš kertinių vertybių, padedančių efektyviau dirbti ir pasiekti geresnių rezultatų. Kontoroje skatiname neformalią ir kolegišką darbo aplinką, padedančią tiek profesiniam, tiek asmeniniam tobulėjimui.
  • Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema. Mes įsipareigojame siekti nustatytų kokybės ir aplinkos apsaugos tikslų ir laikytis teisinių, sutartinių ir kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus, reikalavimų.
  • Tobulumo siekimas. Nuolat gerinti kokybės rezultatyvumą ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumą.