Nauja TGS Baltic komandos narė – Dijana Šinkūnienė

13.02.2018 Nauja TGS Baltic komandos narė – Dijana Šinkūnienė

Prie TGS Baltic komandos prisijungė duomenų apsaugos ekspertė Dijana Šinkūnienė, turinti daugiau nei penkiolikos metų patirtį duomenų apsaugos srityje. Kaip patarėja ji specializuosis kontoros duomenų apsaugos praktikos grupėje, įmonių teisės departamente.

Prieš prisijungdama prie TGS Baltic, Dijana dirbo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, kur užėmė direktoriaus pavaduotojos pareigas. Joje teisininkė dirbo su duomenų ir privatumo apsaugos klausimais bei inspekcijos veiklos tobulinimu, asmens duomenų ir privatumo problemų sprendimu.

Dijana dalyvavo rengiant teisės aktus, susijusius su inspekcijos dalyvavimu formuojant asmens duomenų apsaugos politiką ir ją įgyvendinant. Rūpinosi pavaldžių skyrių parengtų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų vizavimu užtikrinant jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams.

D. Šinkūnienė yra koordinavusi daugybę su žmogaus teisių apsauga susijusių projektų. Ji taip pat dalyvauja seminaruose bei konferencijose šia tema, dažnai skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio konferencijose, veda seminarus, moderuoja diskusijas.

Taip pat Dijana LR Prezidento 2013 m. gruodžio 30 d. dekretu apdovanota Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais.