Naujas kolega TGS Baltic komandoje – Olegas Šibkovas

26.02.2018 Naujas kolega TGS Baltic komandoje – Olegas Šibkovas

Prie TGS Baltic Ginčų sprendimo departamento komandos, kaip vyresnysis teisininkas, prisijungė advokatas Olegas Šibkovas. Daugiau nei dvidešimties metų teisinio darbo patirties sukaupęs, Olegas paskutiniuosius penkerius metus ėjo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo pareigas Kauno apygardos teisme, o prieš tai teisėjavo Vilniaus miesto apylinkės teisme.

O. Šibkovas daugiausia nagrinėjo baudžiamąsias bylas dėl sukčiavimų, turto pasisavinimo ar iššvaistymo, nusikaltimų finansų sistemai. Pastarieji nusikaltimai ir yra pagrindinė teisininko specializacija.

Olegas taip pat skaito seminarus įvairiomis baudžiamosios teisės temomis bei dalyvauja tarptautinėse konferencijose, skirtose finansiniams nusikaltimams ir mokesčių slėpimui. Vytauto Didžiojo universitete jis dėsto baudžiamąją teisę temomis, susijusiomis su nusikaltimais versle bei finansų sistemai. Šiais klausimais advokatas yra parašęs nemažai mokslinių straipsnių, taip pat yra vadovėlio „Lietuvos baudžiamoji teisė", specialiosios dalies, antrosios knygos bendraautoris.

O. Šibkovas dalyvavo rengiant baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo kodekso straipsnių projektus. Nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. Olegas buvo Teisėjų garbės teismo narys, taip pat yra baudžiamojo proceso kodekso komiteto prie LR Teisingumo ministerijos narys.