Sėkmingai apgynėme ORLEN Lietuva interesus byloje dėl daugiau nei 70 mln. JAV dolerių žalos priteisimo

10.03.2020 Sėkmingai apgynėme ORLEN Lietuva interesus byloje dėl daugiau nei 70 mln. JAV dolerių žalos priteisimo

TGS Baltic Lietuvos apeliaciniame teisme apgynė klientą ORLEN Lietuva nuo Baltarusijos bendrovės „Polocktransneft Družba“ (dabar „Gomeltransneft Družba“) reikalavimų priteisti daugiau kaip 70 mln. JAV dolerių žalos atlyginimą.

Ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame naftotiekyje buvusios technologinės naftos nuosavybės teisės. 2006 m. sustabdžius naftos tiekimą naftotiekiu ir paaiškėjus, kad jis nebus atnaujintas, 2014 m. ORLEN Lietuva panaudojo vamzdyne buvusią naftą savo reikmėms kaip savo nuosavybę. „Polocktransneft Družba“  įrodinėjo, kad  ši nafta yra jos nuosavybė nuo pat Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų nepriklausomybės atkūrimo. Be to, net jei būtų galima vertinti, kad atkūrus Nepriklausomybę ši nafta tapo Lietuvos valstybės nuosavybe, tariamai tarptautine sutartimi ji dar 1992 m. buvo perduota Baltarusijos Respublikai.

Byloje TGS Baltic komanda sprendė sudėtingus klausimus dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo teisės aktų turinio, buvusio TSRS turto teisinio režimo ir nuosavybės, tarptautinių sutarčių kvalifikavimo pagal 1969 m. Vienos konvenciją, tarptautinę paprotinę ir Lietuvos teisę, užsienio valstybės teismo sprendimo įrodomosios ir prejudicinės galios Lietuvos teismuose nagrinėjamose bylose ir kt.

Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikai atkūrus Nepriklausomybę, visas ir bet koks jos teritorijoje fiziškai buvęs turtas, įskaitant ir ginčo technologinę naftą, pagal acta jure imperii (suverenaus pobūdžio veikos, kurioms taikomas valstybės imunitetas) principą tapo Lietuvos Respublikos valstybine nuosavybe. Technologinė nafta yra naftotiekio priklausinys, todėl jos nuosavybės klausimas sprendžiamas taip pat, kaip ir naftotiekio. Lietuvos valstybės nuosavybėje buvęs turtas negalėjo būti perduotas „Polocktransneft Družba“ niekaip kitaip, kaip tik tarptautine sutartimi, tačiau tokios sutarties Lietuvos Respublika nebuvo sudariusi. „Polocktransneft Družba“ pateiktas dokumentas neatitinka tarptautinei sutarčiai kvalifikuoti nustatytų kriterijų ir nesukuria Lietuvos Respublikai ir/ar atsakovui jokių teisinių pasekmių.

Klientui ORLEN Lietuva šioje rezonansinėje byloje atstovavo TGS Baltic ginčų praktikos grupės komanda, sudaryta iš partnerių Valentino Mikelėno ir Linos Darulienės bei vyresniųjų teisininkų Dovilės Armalytės ir Tado Varapnicko.