Svarbiausi Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai, susiję su nacionalinio saugumo interesų užtikrinimu

09.04.2022 Svarbiausi Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai, susiję su nacionalinio saugumo interesų užtikrinimu

Balandžio 8 d. kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, „Lietuvos geležinkelių“ ir EPSO-G įmonių grupių bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovais susitikome diskusijai, kurioje  apžvelgėme Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.

Renginyje „Naujausių nacionalinio saugumo aspektų įtaka pirkimams“ aptarėme:

 1. esamą ir toliau planuojamą taikyti rėžimą dėl nedraugiškų šalių tiekėjų galimybių dalyvauti pirkimuose ribojimo,
 2. perkančiosioms organizacijos taikomus reikalavimus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo,
 3. galimybes atmesti tiekėjų pasiūlymus.

Susitikimo metu taip pat diskutavome, kad:

 1. būtina peržiūrėti esamas sutartis bei įvertinti galimybes jose atlikti keitimus, susijusius su tiekimais iš nedraugiškų šalių,
 2. sutarčių nutraukimui ir keitimui gali būti taikomi ir bendrieji sutarčių teisės pagrindai, tačiau būtina įvertinti jų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams ir sutarčių keitimo pagrindams,
 3. atsižvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus (tikslus), kontrolė turėtų būti vertinama kapitalo pagrindu.

Aktualiausius Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčius analizavo:

 • Vincas Jurgutis, Ekonomikos ir inovacijų viceministras
 • Karolis Smaliukas, TGS Baltic partneris
 • Vaida Genytė, „Lietuvos geležinkelių” pirkimų vadovė
 • Gediminas Golcevas, Viešųjų pirkimų tarnybos Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas
 • Megana Margytė-Maksimiak, EPSO-G pirkimų vadovė
 • Karolis Šimanskis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus vyriausiasis patarėjas

Renginio įrašas: „Naujausių nacionalinio saugumo aspektų įtaka pirkimams“.

***

Simboliška - tą pačią 2022 m. balandžio 8 d. dieną Europos Sąjungos Taryba priėmė reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo apribojo viešojo pirkimo sutarčių sudarymą su Rusijos piliečiais, jų kontroliuojamais juridiniais asmenimis. Taip pat reglamentu įpareigota nutraukti tokias sutartis iki 2022-10-10 d. Valstybės narės gali taikyti tam tikras ribotos apimties išimtis iš šių reikalavimų.