TGS Baltic atnaujino struktūrą ir pristatė lyderių komandą

24.10.2018 TGS Baltic atnaujino struktūrą ir pristatė lyderių komandą

Lyderiaujanti Baltijos šalyse advokatų kontora TGS Baltic, rugsėjo mėnesį pristačiusi naująjį Lietuvos biuro vadovaujantį partnerį Vilių Bernatonį ir vykdantįjį partnerį Marių Matonį, atnaujino korporacinę struktūrą ir struktūrinių padalinių vadovų komandą.

Nuo šiol kontora veiklą organizuos orientuodamasi į 9 pagrindines rinkos industrijas, kurioms vadovaus jų ekspertai.

„Beveik prieš metus priėmėme sprendimą kontoros valdymą organizuoti pagal verslo bendrovės principus su verslui būdingomis institucijomis ir procesais. Pirmiausia, su partneriais sutarėme, kad vadovas bus perrenkamas kas ketveri metai, kad mūsų teisininkų komandos bus formuojamos iš skirtingas kompetencijas turinčių ekspertų, galinčių naujai pažvelgti į verslo problemas. Nuo spalio vidinius kontoros padalinius suskirstėme pagal pagrindines verslo industrijas. Padaliniuose subūrėme ekspertus, sukaupusius patirties, dirbant su konkrečios industrijos klientais skirtingose teisės specializacijose, – sako TGS Baltic vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis.

Jis pridūrė, kad naujoji struktūros koncepcija buvo sukurta, atsižvelgiant į klientų lūkesčius: „Klientai tikisi, kad mes ne tik turėsime profesionalių teisės žinių, tačiau mąstysime kaip jų verslo kolegos ir partneriai, suinteresuoti jų komercine sėkme, pažįstantys rinką, procesus, jiems aktualius sprendimų priėmėjus instituciniame lygmenyje. Tad būti komercinės teisės ekspertais mums nepakanka, mes tampame industrijų teisės konsultantais“. 

TGS Baltic naująją struktūrą sudaro 9 industrijų grupės. Jos apima visus didžiausius Lietuvos ir regiono ekonomikos sektorius: energetikos, finansų, gamybos, gyvybės mokslų, technologijų, mažmeninės ir didmeninės prekybos, nekilnojamojo turto vystymo ir investicijų, privataus kapitalo fondų, transporto.

Kiekvienai iš industrijų grupių paskirti vadovai, pripažinti savo sričių teisės ekspertai. Energetikos industrijos grupei vadovaus vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis. Finansų industrijos grupei vadovaus asocijuotoji partnerė Ieva Dosinaitė, gamybos sektoriaus komandai – partneris Vidmantas Drizga, gyvybės mokslų (medicinos, farmacijos, maisto reguliavimo ir biotechnologijų) – vyr. partnerė Eugenija Sutkienė, technologijų (informacinių technologijų, telekomunikacijų ir žiniasklaidos) – partneris Mindaugas Civilka, mažmeninės ir didmeninės prekybos – partnerė dr. Lina Darulienė, nekilnojamojo turto vystymo ir investicijų – partneris Dainius Stasiulis, privataus kapitalo fondų – asocijuotasis partneris Aurimas Pauliukevičius, o transporto – partneris Gytis Kaminskas. Industrijų grupių vadovai bus atsakingi, už ryšius su klientais, multidisciplininių kompetencijų stiprinimą. Vykdantysis partneris Marius Matonis rūpinasi teisinių paslaugų kokybės užtikrinimu.

Kontoros teisinių specializacijų grupės skirstomos į ginčų sprendimo, įmonių teisės, nekilnojamojo turto ir sandorių  bei reguliacinės teisės grupes. Ginčų sprendimo grupei vadovaus partneris prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas,  įmonių teisės grupei – partneris Agnius Pilipavičius, nekilnojamojo turto ir sandorių grupei – partnerė Dalia Tamašauskaitė-Žilienė, o reguliacinės teisės grupei – partneris dr. Lauras Butkevičius.