Ar prasidėjus masinei vakcinacijai darbdavys galės reikalauti, kad darbuotojas pasiskiepytų?

20.01.2021 Ar prasidėjus masinei vakcinacijai darbdavys galės reikalauti, kad darbuotojas pasiskiepytų?

Komentaro autorius - partneris Mindaugas Civilka.

Nors šiuo metu gyventojų skiepijimas vyksta Vyriausybės nustatyta tvarka, prioritetą skiriant sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams, jau pasigirsta ir pasvarstymų, kaip turės elgtis darbdaviai prasidėjus masinei vakcinacijai. Esminiai klausimai, kuriuos kelia verslas – ar darbdavys galės reikalauti, kad darbuotojas pasiskiepytų ir kaip turės elgtis su tais, kurie atsisakys tai daryti?

Aiškaus teisinio reguliavimo nėra

Žiūrint iš teisinės pusės, šie klausimai neturi vienareikšmiško atsakymo, o kertiniai aspektai, kuriuos tokioje situacijoje reikėtų vertinti, yra du – darbdavio pareiga užtikrinti saugią darbo aplinką ir darbuotojo teisė į privatumą.

Reikia pradėti nuo to, kad viena iš fundamentalių darbuotojo teisių yra teisė į privatumą, ypač kai šnekame apie tokią jautrią informaciją, kaip duomenys apie sveikatą. Taigi darbdavio pareiga yra gerbti darbuotojo privatumą bei užtikrinti, kad jis nebūtų diskriminuojamas dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Žiūrint vien tik iš šios perspektyvos, darbdavys netgi neturėtų teisės reikalauti darbuotojo pateikti informaciją, ar jis yra pasiskiepijęs ar ne. Kita vertus, be darbuotojo teisės į privatumą užtikrinimo darbdavys turi ir kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas numato, kad darbdavys privalo užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas savo darbuotojams. Kaip suderinti šiuos du aspektus – vienareikšmiško atsakymo šiuo metu nėra, viskas priklauso nuo konkrečios darbovietės.

Pasiūlyti skiepytis galės, priversti – ne

Atsiradus tokiai galimybei darbdavys turėtų teisę savo lėšomis arba iš dalies savo lėšomis organizuoti darbuotojų vakcinaciją, tačiau prieš tai darbdavys įmonės viduje turėtų atlikti vertinimą ir, remdamasis informacija apie darbuotojų tarpusavio kontaktus, jų kontaktavimo su klientais intensyvumą bei įvertinęs kitus veiksnius, susijusius su vertinamos įmonės veiklos pobūdžiu, turėtų nuspręsti, ar vykdys darbuotojų vakcinaciją. Jeigu darbdavys mano, kad darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti šis veiksmas yra būtinas, tuomet toks darbdavio žingsnis bus teisėtas.

Jeigu nebus priimtas teisės aktas, numatantis tam tikrose ūkio srityse ir paslaugų sektoriuose privalomą konkrečias pareigas užimančių darbuotojų skiepijimą, tuomet nutarus darbovietėje organizuoti skiepijimą, procesas turėtų vykti pagal aiškų planą, galimybę pasiskiepyti visų pirma pasiūlant darbuotojams, kurie yra didžiausios rizikos zonoje.

Darbuotojo rankose – diskriminacijos korta

Vis dėlto, jeigu didelėje rizikos zonoje dirbantis darbuotojas atsisako skiepytis, jam darbdavys negalės taikyti sankcijų, tokių kaip, pavyzdžiui, nušalinimas nuo darbo ar pažeminimas pareigose.

Priešingai – tokiu atveju darbdavys pagal galimybes privalės sudaryti atitinkamas saugias darbo sąlygas: leisti dirbti nuotoliniu būdu, sudaryti sąlygas sumažinti kontaktų skaičių ar pan. Esminis aspektas – darbdavys privalo užtikrinti, kad nepasiskiepijęs ar informacijos apie skiepus nenorintis atskleisti darbuotojas nebūtų dėl to diskriminuojamas, kad nebūtų pažeista jo teisė į privatumą.

Nevertinant ypatingai retų išimčių, šiuo metu esami įstatymai darbdaviui nenumato privalomo darbuotojų skiepijimo galimybės, tačiau situacija gali ir pasikeisti, jeigu atsirastų naujos kompetentingų institucijų gairės ar naujas teisės aktas bei priduria, kad oficiali pozicija yra reikalinga, nes kitaip darbdaviai nesijaus saugūs, nežinos, ar elgiasi teisėtai.