Arbitražo procesams, priešingai nei valstybiniams teismams, karantinas negalioja | COVID-19

31.03.2020 Arbitražo procesams, priešingai nei valstybiniams teismams, karantinas negalioja | COVID-19

Komentaro autoriai - vyresnysis teisininkas Dr. Tadas Varapnickas ir teisininkė Rugilė Gediminskaitė

COVID-19 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės taikomi apribojimai paveikė ir valstybės teismų darbą – teismuose bylų nagrinėjimas karantino laikotarpiui atidėtas ir teismai dar tik pradeda ieškoti sprendimų, kaip žodinius posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu. Tuo tarpu arbitražiniams procesams karantino režimas reikšmingų pasekmių neturi – arbitražo posėdžiai vyksta sklandžiai, arbitrai greitai persiorientavo ir aktyviai dirba nuotoliniu būdu (nemažai arbitražo procesų ir iki COVID-19 pandemijos sėkmingai vyko nuotoliniu būdu), nepriklausomai nuo valstybės, kurioje reziduoja. Arbitražo pranašumas lyginant su valstybiniais teismais yra tas, kad procesų ar sprendimų priėmimo greičiui karantino režimas įtakos paprastai neturi, nebent pačios šalys nuspręstų stabdyti procesą arba šaliai reiktų surinkti įrodymus iš subjekto, kurio veikla karantino laikotarpiu sustabdyta.

Todėl, šių dienų kontekste daugeliui persiderant dėl sutarties sąlygų, tai puiki proga šalims apsvarstyti galimybę susitarti dėl ginčų sprendimo arbitraže tam, jog kilus ginčui, jis būtų sprendžiamas efektyviau net ir pačiomis ekstremaliausiomis aplinkybėmis.

TGS komanda yra pasirengusi Jums padėti arbitražinių išlygų sudarymo bei visais kitais su arbitražu susijusiais klausimais.