Bankroto procesai pagal ekonomikos veiklos rūšis

05.06.2020 Bankroto procesai pagal ekonomikos veiklos rūšis

Komentaro autorė - jaunesnioji teisininkė Agata Zimariovaitė     

Analizuojant 2020 m. I ketvirtyje pradėtus bankroto procesus pagal juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšis, pastebėtina, jog daugiausia bankroto procesų buvo pradėta šiomis veiklomis užsiimančioms įmonėms:

  • Didmenine ir mažmenine prekyba (23,7%)
  • Statyba (19,3%)
  • Apdirbamąja gamyba (10,2%)
  • Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (7,5%)
  • Profesine, moksline ir technine veikla (7,1%)
  • Transportu ir saugojimu (6,1%)

Lyginant šiuos duomenis su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, matyti, jog daugelyje veiklų bankroto skaičius sumažėjo arba išliko nepakitęs (pavyzdžiui, švietimo veikla). Nežymus bankroto procesų skaičiaus augimas pastebimas žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklose.

Parengta remiantis: Juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2020 m. sausio-kovo. mėn apžvalga

Kontaktinis asmuo:

Karolina Gasparke BW580

Karolina Gasparkė
Vyresnioji teisininkė
karolina.gasparke@tgsbaltic.com

 

Nemokumo sprendimų komanda: 

Zydrune Stuglyte bw 2 v2

Žydrūnė Stuglytė        Asocijuotoji partnerė 

Marius Brasiunas bw 2 v2

  Marius Brasiūnas      Asocijuotasis partneris

Vytis Grybauskas bw 2 v2

 Vytis Grybauskas             Teisininkas

Agata Zimariovaite BW580

 Agata Zimariovaitė     Jaunesnioji teisininkė

Beatrice Stiopinaite BW580

 Beatričė Stiopinaitė      Jaunesnioj teisininkė

Lukas Radzevicius BW580

 Lukas Radzevičius           Teisininkų padėjėjas