BDAR: Tiesioginė rinkodara

09.09.2020 BDAR: Tiesioginė rinkodara

Komentaro autoriai – partneris Mindaugas Civilka, teisininkė Elvina Jurčiukonytė, jaunesnysis teisininkas Minvydas Balčiūnas.

Kas yra „pašėlusi“ rinkodara ir kodėl ji draudžiama

Italijos duomenų apsaugos institucijos 2020 m. liepos 13 d. sprendimas: „Wind Tre S.p.A.“

Faktinė situacija: Italijos telekomunikacijų bendrovė Wind Tre S.p.A. (WINDTRE) buvo pripažinta užsiėmusi „pašėlusia” rinkodara, nes, neturėdama duomenų subjektų sutikimų, savo veikloje taikė susisiekimo reklaminiais telefono skambučiais, taip pat SMS, el. paštu, faksu, praktiką. Sutikimą anksčiau davę asmenys neturėjo galimybės jo atšaukti.

Be to, WINDTRE mobiliosiosiomis programėlėmis MyWind ir My3 nebuvo galima naudotis tol, kol asmuo nepateikė sutikimų dėl įvairių duomenų tvarkymo operacijų (įskaitant tiesioginės rinkodaros pranešimus). Mobiliosioms programėlėms suteiktus sutikimus buvo leidžiama atšaukti tik praėjus 24 val. nuo jų suteikimo. WINDTRE skirta 16,7 mln. EUR bauda.

Teisinė problema: Bet kokie tiesioginės rinkodaros veiksmai, įskaitant telefono skambučius, gali būti atliekami tik turint aiškų ir nedviprasmišką išankstinį asmens sutikimą. Be to, sutikimą turi būti galima lengvai ir greitai atšaukti.

Kas iš to? Siekiant asmens teikti rinkodarinio pobūdžio turinį, pavyzdžiui, skambučiais, SMS, el. paštu ir kt., būtina gauti išankstinį jo sutikimą. Kai yra daugiau nei viena priemonė, kuria siunčiami tiesioginės rinkodaros pranešimai, asmuo turi galėti atskirai pasirinkti, kurių naudojimui duoda sutikimą.

 

Tiesioginė rinkodara ir „namų darbai“ prieš siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus

VAAT 2020 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Nr. el2-1425-595/2020

Faktinė situacija: T. L. į jam priklausantį el. pašto adresą gavo el. laišką, kuriame M. P. vardu buvo raginama palaikyti jo kandidatūrą pasirašant trumpojoje internetinėje nuorodoje. Nenustatyta, kad T. L. būtų davęs pareiškėjui išankstinį sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis siunčiant el. laiškus. Be to, gautame el. laiške nebuvo nurodytas būdas, kaip galima atsisakyti gauti tokio pobūdžio pranešimus.

Teisinė problema: Tiesioginė rinkodara yra veikla, kurios tikslas – paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Skatinimas palaikyti politinę kandidatūrą taip pat buvo įvertintas kaip tiesioginė rinkodara. Todėl M. P., prieš siųsdamas laiškus, turėjo gauti (turėti) asmenų sutikimus tokiam siuntimui.

Kas iš to? Elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį asmens sutikimą. Ši nuostata yra taikoma, kai tiesioginės rinkodaros pasiūlymai teikiami skambinant, siunčiant juos elektroniniu paštu, telefonu trumposiomis žinutėmis (SMS) ar kt. būdu.

 

Kodėl „šalti skambučiai“ yra neteisėti

Italijos duomenų apsaugos institucijos 2020 m. vasario 1 d. sprendimas: „TIM S.p.A.“

Faktinė situacija: Italijos telekomunikacijų bendrovė TIM S.p.A. (TIM), neturėdama asmenų sutikimų, savo veikloje taikė susisiekimo reklaminiais telefono skambučiais praktiką. Nustatyta, kad rinkodaros tekstinių pranešimų bei skambučių skaičius vienam asmeniui siekė net 155 per mėn. Skambinama buvo ir tiems asmenims, kurie jau buvo išreiškę atsisakymą būti pasiekiamais telefonu rinkodaros tikslais. Ši TIM praktika paveikė milijonus asmenų ir už tai bendrovė gavo beveik 28 mln. EUR baudą.

Teisinė problema: Bet kokie tiesioginės rinkodaros veiksmai, įskaitant telefono skambučius, gali būti atliekami tik turint aiškų ir nedviprasmišką išankstinį asmens sutikimą. Vadinasi, „šalti skambučiai“ laikytini pažeidžiančiais duomenų apsaugos reikalavimus.

Kas iš to? Siekiant asmenims teikti rinkodarinio pobūdžio turinį, pavyzdžiui, skambučiais, būtina gauti išankstinį sutikimą.