Darbo kodekso pakeitimas: nauja pareiga darbdaviams darbo skelbime nurodyti siūlomą darbo užmokestį

07.08.2019 Darbo kodekso pakeitimas: nauja pareiga darbdaviams darbo skelbime nurodyti siūlomą darbo užmokestį

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. liepos 27 d. darbo skelbimuose turi būti nurodyta informacija apie siūlomo: a) bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio, mėnesinės algos) arba pareiginės algos pastoviosios dalies dydį ar ii) apie jų dydžio intervalą. Tik įstatymų numatytais atvejais ši pareiga netaikoma. Tokią darbdavių pareigą įtvirtina Darbo kodekso 25 straipsnio naujoji 6 dalis.

Parengė TGS Baltic asocijuotoji partnerė dr. Ieva Povilaitienė

Skelbiama, kad pagrindinis pakeitimo tikslas – užtikrinti daugiau skaidrumo ir nešališkumo darbo paieškos procese. Tačiau praktikoje vis dažniau linkstama nustatyti dvinarę darbo užmokesčio sistemą, kai darbo užmokestį sudaro ne tik pastovioji, bet ir kintanti darbo užmokesčio dalis. Todėl darbo skelbime nurodytas pastovusis darbo užmokestis gali neatspindėti tikrojo galimo darbo užmokesčio.

Atsižvelgiant į tai, siūlytina darbo skelbimuose nurodyti ne tik Darbo kodekso reikalaujamą informaciją, bet ir galimybę uždirbti kintamą darbo užmokesčio dalį. Be to, informacija darbo skelbime turi būti teisinga. Tai turėtų paskatinti darbdavius, kurie vis dar nėra patvirtinę Darbo apmokėjimo sistemų, jas kuo greičiau patvirtinti.

Tiesa, specialaus šio pakeitimo laikymosi kontrolės įstatymai nenumato, todėl tokią kontrolę bendrąja tvarka vykdys Valstybinė darbo inspekcija. Administracinių nusižengimų kodekso 96 straipsnyje už darbo įstatymų pažeidimą yra numatyta atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (toks pažeidimas užtraukia baudą nuo 80 iki 880 eurų).