EK laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema, skirta narėms toliau remti ekonomiką | COVID-19

20.03.2020 EK laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema, skirta narėms toliau remti ekonomiką | COVID-19

Laikinoji Europos Komisijos (EK) sistema suteikia valstybėms narėms galimybę užtikrinti, kad visų rūšių įmonės išliktų pakankamai likvidžios ir išlaikytų ekonominės veiklos tęstinumą. 

Europos Komisija, siekdama paremti ekonomiką per COVID-19 protrūkį, priėmė laikinąją sistemą (galiojančią iki 2020 m. gruodžio mėn.), leidžiančią valstybėms narėms pasitelkti lankstumą, numatytą valstybės pagalbos taisyklėse. Sistemoje numatytos šios priemonės paremti ekonomiką:

  • Tiesioginės dotacijos, mokesčių lengvatos ir avansinės išmokos iki 800 000 EUR;
  •  Valstybės garantijos paskoloms;
  •  Subsidijuojamos paskolos, kurių palūkanų normos yra mažesnės nei rinkos;
  •  Garantijos ar paskolos, suteikiamos per kredito įstaigas;
  •  Trumpalaikis eksporto kredito draudimas.

Dabar valstybės narės turi kuo greičiau veikti, kad patvirtintų tinkamiausias schemas ir galėtų pradėti teikti paramą. Apie šias schemas vis dar teks pranešti Komisijai, tačiau, kaip pati Komisija skelbia, galima tikėtis „labai greito“ patvirtinimo. Šis sąrašas nėra baigtinis - išlieka galimi alternatyvūs metodai, tačiau vertinant situacijos rimtumą ir grėsmę verslo tvarumui, galima prognozuoti, kad ūkio subjektus labiausiai domins pirmoji, didžiausią tiesioginę naudą nešanti priemonė, pasireiškianti dotacijomis, atleidimais nuo mokesčių bei priemonėmis apyvartumui palaikyti.