ES Teisingumo Teismas: darbdavys privalo pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems

14.09.2019 ES Teisingumo Teismas: darbdavys privalo pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems

2019 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismas byloje C-397/18 priėmė prejudicinį sprendimą, kuriuo siekiama užtikrinti kuo veiksmingesnį neįgaliųjų teisės į darbą užtikrinimą.

Parengė asocijuotoji partnerė Dr. Ieva Povilaitienė ir advokato padėjėja Indrė Mažeikaitė

Teismas pasisakė, kad darbdavys, vertindamas neįgalų darbuotoją turi teisę taikyti tokius vertinimo kriterijus, kaip: darbuotojo našumo lygis, jo gebėjimai atlikti įvairias užduotis įmonės darbo vietose ir nebuvimo darbe rodiklis. Tačiau prieš atleisdamas iš darbo neįgalų darbuotoją, darbdavys privalo įrodyti, kad ėmėsi priemonių, skirtų darbo vietai neįgaliesiems paruošti. Priemonėmis, padedančiomis pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems yra laikoma: tinkamas patalpų ir įrengimų pritaikymas, darbo laiko modelių nustatymas, užduočių paskirstymas, mokymų organizavimas ir aprūpinimas integracijos ištekliais.

Kitaip tariant, Teismas akcentavo, kad darbdavys turi būti sudaręs sąlygas neįgaliam darbuotojui dirbti lygiai su negalios neturinčiais darbuotojais, tam, kad vėliau šiuos darbuotojus galėtų tarpusavyje vertinti lygiomis sąlygomis. Tiesa, Teismas kartu pažymėjo, kad darbdaviui negali būti užkrauta neproporcinga našta pritaikyti darbo sąlygas neįgaliam darbuotojui, ypač atsižvelgiant į finansines ir kitas susijusias išlaidas, į įmonės dydį ir finansinius išteklius, taip pat į galimybę gauti valstybės finansavimą ar kitos rūšies pagalbą.

Galiausiai, sprendime pažymėta, kad iš darbdavio nėra reikalaujama įdarbinti, paaukštinti, palikti darbo vietoje asmenį, kuris yra nekompetentingas, nesugeba ir negali vykdyti būtiniausių konkrečių pareigų funkcijų, nepažeidžiant įsipareigojimo sudaryti neįgaliesiems tinkamas sąlygas.