Europos duomenų apsaugos valdyba išleido gaires, padedančias orientuotis asmens duomenų tvarkymo pasikeitimuose | COVID-19

25.03.2020 Europos duomenų apsaugos valdyba išleido gaires, padedančias orientuotis asmens duomenų tvarkymo pasikeitimuose | COVID-19

Komentaro autoriai - partneris Mindaugas Civilka ir jaunesnysis teisininkas Minvydas Balčiūnas. 

Ką turėtų žinoti darbdaviai?

Darbdaviai turi teisę rinkti darbuotojų ir lankytojų informaciją siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei užkirsti COVID-19 plitimą. Renkant šią informaciją, darbdavys privalo laikytis nacionalinių teisės aktų reikalavimų ir vietinės priežiūros institucijos (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) rekomendacijų. Tai reiškia, kad:

Asmenims galima užduoti tokius klausimus:

  • Ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“ (šiuo metu rizikos valstybėmis laikomos visos šalys)
  • Ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19
  • Ar asmuo yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis
  • Ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties)

Būtina laikytis šių duomenų tvarkymo taisyklių:

  • Duomenų kiekio mažinimo – klausti tik tiek informacijos, kiek yra būtina nustatyti, ar asmuo galimai serga ar turėjo kontaktą su sergančiu COVID-19. Informacija turi būti saugoma trumpiausią įmanomą laikotarpį
  • Konfidencialumo – informacija apie sveikatą turi būti laikoma konfidencialia, bendrovės viduje apie apsikrėtusį darbuotoją pranešti tik tiems asmenims, kurie galėjo su juo turėti kontaktą, nenurodant apsikrėtusio asmens tapatybės
  • Skaidrumo – prieš užduodant aukščiau nurodytus klausimus, būtina informuoti asmenis apie tai, kam jų asmenys bus naudojami ir kiek laiko bus saugomi

Asmenys, nesilaikantys saviizoliacijos reikalavimų, galės būti sekami

EDAV pabrėžė, kad valstybės institucijoms yra leidžiama naudoti asmenų mobiliųjų telefonų vietos nustatymo informaciją, siekiant sustabdyti COVID-19 plitimą, jeigu tai leidžia nacionaliniai teisės aktai. Šiandien Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo pritarė Elektroninių ryšių įstatymo pataisoms, suteiksiančioms teisę ypatingais atvejais valstybės institucijoms gauti duomenis iš elektroninių ryšių operatorių apie saviizoliacijos nesilaikančių asmenų buvimo vietą arba jų judėjimą, taip siekiant apsaugoti asmenis, su kuriais reikalavimų nesilaikantis asmuo galėjo turėti kontaktą. Šios Elektroninių ryšio įstatymo pataisos, jei joms pritars Seimas, sukurs pareigą mobiliojo ryšio operatoriams teikti duomenis valstybės institucijoms.

Vykdant asmenų stebėjimą yra privaloma laikytis būtinumo ir proporcingumo taisyklių:

  • kiek įmanoma, visu pirma naudoti anonimizuotus, agreguotus mobiliojo ryšio duomenis, kurie padėtų sudaryti mobiliųjų ryšio įrenginių buvimo vietos žemėlapį, neidentifikuojant konkretaus asmens
  • jeigu yra pagrįstas įtarimas, kad konkretus asmuo nesilaiko saviizoliacijos taisyklių, nebendradarbiauja su valstybės institucijomis, tuomet yra leidžiama pagal mobiliojo ryšio operatorių pateiktus duomenis tikrinti, kokiose vietose jis lankėsi, su kokiais asmenimis galėjo turėti kontaktą