Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas kriziniu laikotarpiu | COVID-19

23.03.2020 Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas kriziniu laikotarpiu | COVID-19

Komentaro autorius - teisininkas Jonas Jastremskas.

Projektų vykdytojai įgyvendindami Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus siekia projekto sutartyse numatytų rodiklių. Vieni rodikliai yra pasiekiami užbaigus projekto įgyvendinimą (pavyzdžiui, sukuriant konkrečią infrastruktūrą; apmokant atitinkamą kiekį asmenų), kiti –  užbaigus patį projektą, po projektiniu priežiūros laikotarpiu (pavyzdžiui, kai paslauga yra suteikta konkrečiam skaičiui asmenų).

Dėl COVID-19 susidariusi situacija gali turėti neigiamos įtakos šių rodiklių siekimui. Projekto vykdytojai turėtų atidžiai įvertinti savo projekto sutartyse numatytus rodiklius, įvertinti jų nepasiekimo riziką bei kreiptis su prašymu į įgyvendinančias institucijas dėl jų pakeitimo. Įgyvendinančioji institucija gavusi prašymą atlieka du veiksmus:

1) įvertina ar prašymas yra pagrįstas;

2) jei prašymas pagrįstas, pakeičia projekto sutartį, sumažinant rodiklio dydį, bet nekeičiant skiriamo finansavimo sumos.

Nepateikus prašymo dėl rodiklio pakeitimo, vėliau gali susidaryti situacija, kai įgyvendinanti institucija įvertinusi rodiklio nepasiekimą gali konstatuoti, kad projekto vykdytojas vis dėl to galėjo daryti įtaką jo pasiekimui (pavyzdžiui, imtis konkrečių veiksmų, kad pasiektų rodiklį) ir dėl šios priežasties sumažinti projekto finansavimą.

Teisės aktai numato galimybę dėl nepasiekto rodiklio skirtą finansavimo sumą, vienašališkai pakeičiant projekto sutartį, sumažinti net 20 proc., pavyzdžiui, jeigu projekto vertė 1 000 000 Eur, tai dėl nepasiekto rodiklio gali tekti grąžinti 200 000 Eur.

Taigi, laiku pateiktas projekto vykdytojo motyvuotas prašymas pakeisti rodiklį, leidžia sumažinti jo dydį, nemažinant paties skiriamo finansavimo dydžio.