Finansų ministerija paskelbė, kad ji rengė, rengia ir rengs papildomas finansines priemones verslui, kuris nukentėjo nuo koronaviruso,  planuojama priemonių vertė – 2 mlrd. eurų | COVID-19

25.03.2020 Finansų ministerija paskelbė, kad ji rengė, rengia ir rengs papildomas finansines priemones verslui, kuris nukentėjo nuo koronaviruso, planuojama priemonių vertė – 2 mlrd. eurų | COVID-19

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė. 

Vakar Lietuvos Respublikos Finansų ministerija paskelbė, kad ji rengė, rengia ir rengs papildomas finansines priemones verslui, kuris nukentėjo nuo COVID-19. Planuojama priemonių verslui vertė – 2 mlrd. eurų.

Finansų ministerija pabrėždama, kad šiuo metu galioja ir yra tinkamos naudoti visos esamos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGOS), Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA), Europos socialinio fondo agentūros (ESFA), Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir kitų agentūrų siūlomos priemonės verslui, skatina verslo subjektus naudotis jau esamomis ir galiojančiomis paramos priemonėmis, kurių taikymo sąlygos skelbiamos atitinkamų institucijų interneto svetainėse.

Pagrindiniai Finansų ministerijos paskelbti visų verslo gelbėjimo priemonių kūrimo ir peržiūrėjimo principai yra tokie:

  • trumpinami garantijų išdavimo vertinimo terminai, kuriamos naujos priemonės, jų įgyvendinimo schemos;
  • išplečiama apyvartinių paskolų sąvoka (paskolos/garantijos bus suteikiamos ne tik verslo plėtrai, bet ir likvidumui);
  • įtraukiamos papildomos finansavimo veiklos (pvz., NT vystymas);
  • nelieka regioninių apribojimų;
  • priemonės bus prieinamos ir didelėms įmonėms;
  • išplečiamos paslaugų tiekėjų ratas (gali prisijungti alternatyvūs finansuotojai);
  • daugiau nei 4 kartus padidintas garantijų limitas;
  • palūkanos bus kompensuojamos 6 mėnesius (paskoloms nuo karantino paskelbimo), kai bankai suteikia paskolos grąžinimo atostogas.

Apie verslui siūlomas finansavimo priemones ir planuojamus finansavimo sąlygų pakeitimus yra informuotos visos Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos, kurioms Europos Centrinis Bankas ir Lietuvos Bankas kelia verslo skatinimo papildomai jį kredituojant tikslus. Finansų ministerija žada formuoti naujas verslo skatinimo priemones ir apie jas informuoti finansų įstaigas nedelsiant, kai tik bus patvirtinti finansavimo sąlygų pakeitimai.

Tikimės, kad jau greitai išgirsime apie naujas priemones verslui, nukentėjusiam nuo COVID19, ir kad suplanuotos priemonės taps realiais ir aiškiais, lengvai taikomais, efektyviais sprendimais bei užtikrins verslo likvidumą šiuo verslininkams ypač sudėtingu laikotarpiu.