Garantijų draudimas įsigyjant verslą nepakeičia įmonės patikrinimo

18.11.2018 Garantijų draudimas įsigyjant verslą nepakeičia įmonės patikrinimo

Parengė Indrė Vickaitė-Liatukė, TGS Baltic advokatė

Pastaraisiais metais pareiškimų ir garantijų draudimas, įsigyjant ar perleidžiant įmones, populiarėja. Tai lemia didėjantis tokio produkto prieinamumas (siūlomos 2-3 kartus mažesnės draudimo kainos nei prieš dešimtmetį), žinomumas ir lankstumas. Vis tik mūsų šalyje įmonių pirkėjai kartais klaidingai mano, kad parduodamo verslo garantijų draudimas gali pakeisti pirkėjo atliekamą verslo patikrinimą. Kodėl šios dvi paslaugos parduodant ar perleidžiant verslą labiau papildo, o ne pakeičia viena kitą?

Šio draudimo produkto taikymas sandoryje reiškia, kad garantijos, kurias kiekviename sandoryje pardavėjas suteikia pirkėjui yra apdraudžiamos pasirinktai draudimo sumai. Garantijų apimtis ir sudėtis kiekviename sandoryje yra skirtinga, kadangi teikiamos garantijos yra tiesiogiai susijusios su įsigyjamos ar perleidžiamos įmonės veikla – t.y., ar tai gamybinė bendrovė, ar internetinis verslas, ar prekybos tinklas. Vienu atveju gali būti svarbu įvertinti įmonės techninius pajėgumus, o kitu atveju svarbesnis klausimas būtų užtikrinti įmonės sudarytų sutarčių tęstinumą ir naudojamų prekės ženklų apsaugą. Dažniausiai pasitaikančios pardavėjų pirkėjams teikiamos garantijos yra susijusios su įsigyjamos įmonės turto ir finansine būkle, verslui toliau vykdyti reikalingų sutarčių vykdymu, įmonės įsipareigojimais ir gresiančiais ginčais.

Pareiškimų ir garantijų draudimo produkto taikymas sandoryje gali palengvinti pardavėjo ir pirkėjo derybas dėl kiekvienos iš aukščiau nurodytų garantijų, kadangi atsitikus draudiminiam įvykiui – t.y., pardavėjui pažeidus jo suteiktas garantijas - pirkėjo nuostolius atlygins draudikas. Taikant šį sprendimą, pardavėjo atsakomybė ir rizika yra labiau valdoma, o pirkėjas gali būti labiau tikras dėl galimų nuostolių atlyginimo. Kaip minėta, pareiškimų ir garantijų draudimo taikymas gali palengvinti šalių derybas dėl sandorio, tačiau tai nereiškia, kad sandorio metu įsigyjant draudimo produktą nebereikės įsigyjamo verslo patikrinti. Draudikai draudžia rizikas, kylančias iš pardavėjo pareiškimų ir garantijų pažeidimo, apie kurias buvo nežinoma sandorio sudarymo metu. Kokios yra įsigyjamo verslo rizikos, yra sužinoma atliekamo teisinio patikrinimo metu. Kuo išsamesnis ir detalesnis teisinis patikrinimas yra atliekamas, tuo didesnės draudimo apimties galima tikėtis, kadangi, prieš susitariant dėl draudimo, draudimo bendrovė pati įvertina atlikto teisinio patikrinimo kokybę ir išsamumą ir pagal tai pritaiko siūlomą draudimo apsaugą. Pagal vienų draudikų taikomas sąlygas, draudimo įmonės išlaidos, patiriamos įvertinant atlikto teisinio patikrinimo kokybę, jau būna įskaičiuotos į draudimo kainą, tačiau sandoriui neįvykus ar klientui atsisakius įsigyti draudimą, minėtos išlaidos draudimo įmonei turi būti atlyginamos. Kitais atvejais draudimo įmonės atliekamo patikrinimo išlaidas draudimą įsigyjantis asmuo turi atlyginti visada (jos nebūna įskaičiuojamos į kainą).

Bendruoju atveju pasitelkiant šį draudimą, dažnas draudikas neatsakys didesne apimtimi nei atsakytų pardavėjas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šis draudimo produktas nuolat vystosi ir darosi vis lankstesnis, galimi ir tokie atvejai, ypač atsižvelgiant į pasirinktos draudimo įmonės taikomas taisykles ar draudimą įsigyjančią šalį. Draudikų atsakomybė yra ribota, atsižvelgiant į pirkėjo ir pardavėjo sutartimi susiderėtas atsakomybę ribojančias nuostatas ir paties draudiko taikomos išimtis, kokiais atvejais netaikoma draudimo apsauga (pavyzdžiui, esant tyčiniam pažeidimui, korupciniams ir sandorių kainodaros pažeidimams (angl. transfer pricing), į ateitį nukreiptais pareiškimais ir pan.). Taip pat, dažniausiai, draudikas neatsakys daugiau, nei sutarta draudimo suma. Gera žinia pirkėjui šiuo atveju yra tai, kad tiek, kiek neatsakys draudikas, pirkėjui liks atsakingas pardavėjas (jei atitinkamos rizikos bus identifikuotos patikrinimo metu ir dėl atitinkamų nuostatų bus tinkamai susitarta) - pareiškimų ir garantijų draudimo taikymas nereiškia, kad pardavėjas išvis nėra atsakingas pirkėjui. Šio produkto naudojimas sandoryje leidžia lanksčiau tartis dėl esminių sąlygų ir suteikti daugiau komforto ir pirkėjui, ir pardavėjui.

Šiandien pareiškimų ir garantijų draudimas yra lankstus ir nuolat tobulėjantis produktas. Šalia šio produkto yra kuriami ir rinkai siūlomi išvestiniai produktai, kurie, leidžia įgyti dar didesnę draudimo apsaugą (pvz. teisinio patikrinimo metu identifikuotų rizikų draudimas), tačiau jų patrauklumą iš dalies riboja produkto kaina, kuri yra aukštesnė ir tai, kad naujų produktų veikimas praktikoje dar nėra iki galo patikrintas dėl jų kilus ginčams. Pareiškimų ir garantijų draudimą gali inicijuoti abi pusės – ir pirkėjas, ir pardavėjas. Pirkėjai dažnai yra labiau suinteresuoti minėto draudimo taikymu ir dažniau imasi iniciatyvos jį taikyti. Tokio tipo apsauga pirkėjui gali būti ypač reikalinga įsigyjant verslą nežinomoje rinkoje ar įsigyjant verslą iš tokio subjekto, kuris toliau nebetęs veiklos – pvz., iš terminuotai veikiančio investicinio fondo.

Lietuvoje pareiškimų ir garantijų draudimo naudojimas sandoriuose dažniau taikomas tik pastaruosius keletą metų, tačiau kitose Vakarų Europos valstybėse ir Skandinavijoje tokio draudimo taikymas jau yra tapęs rinkos standartu. Tikėtina, kad per ateinančius metus analizuojant daugumos planuojamų sandorių struktūrą bus svarstomas ir pareiškimų ir garantijų draudimo naudojimas, o ir taikomas jis bus vis dažniau.