Infliacija auga: patarimai dėl sutarčių ir mokesčių

17.05.2022 Infliacija auga: patarimai dėl sutarčių ir mokesčių

Mokesčių praktikos grupės ekspertai atkreipia dėmesį, kad infliacija Lietuvoje pasiekė seniai regėtas aukštumas ir per dvejus metus nuo 2020 m. gegužės ji išaugo iki 20%*.

Lietuvos bankas kovo mėnesį 2022 metams prognozavo kainų augimo lėtėjimą, tačiau akivaizdu, kad infliacijos mažėjimas vis nusikelia į ateitį. Todėl ekspertai pataria, kad tokios infliacijos metu verta peržiūrėti sutartines sąlygas, kurios buvo nustatytos su esamais partneriais, ir pasikeisti jas naujai sudaromose sutartyse.

Infliacijos pokycio grafikas v2

*Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, vartotojų kainų pokytis 2022 m. balandžio mėn., palyginti su 2020 m. gegužės mėn.: 20,3 %

Taigi, į ką būtų verta atkreipti dėmesį:

  •  Kainų pakeitimo sąlygos

Ilgalaikėse sutartyse būna sąlygų, kurios nustato, kaip dažnai keičiamos kainos ir nuo kada įsigalioja naujos prekių ar paslaugų kainos. Gali būti, kad sutartyje numatyta galimybė tam tikrus įkainius, prekių ar paslaugų kainą keisti vieną kartą per metus. Kita vertus, ilgalaikio prekių tiekimo sutartys dažnai leidžia pardavėjui keisti kainas iš anksto įspėjus pirkėją (pvz., įspėjus prieš kelias dienas ar prieš 30 dienų). Priklausomai nuo poreikio, sutarties pakeitimais įmanoma pagreitinti arba sulėtinti tokį kainų augimą.

  •  Procentais nurodyti dydžiai

Sutartyse procentais būna sutariami dydžiai, kurie paprastai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos ar nuo per metus sumokėtos kainos. Jei jie skirti padengti Jūsų įmonės darbo užmokesčio kaštus, o kainos Jūsų industrijoje kilo lėčiau nei darbo užmokestis, tokios sąlygos mažins Jūsų pelningumą.

  •  Kainų indeksacija pagal infliaciją

Sutartyse neretai sutinkama kainų indeksacijos formulė, kuomet prekių, paslaugų ar sudėtinių dalių kainos peržiūrimos sutartu dažnumu (pvz., kartą per metus) pagal, pavyzdžiui, praėjusių metų infliaciją, vartojimo kainų indeksą ar panašius rodiklius. Vis dėlto, ne visose srityse kainos kyla vienodai, todėl gali būti, kad rinkoje tų pačių paslaugų, prekių ar darbų galima nusipirkti už mažesnę kainą. Jeigu esate pirkėjas, pasitikrinus galimybes išeiti iš sutarties ir susiradus kitus tiekėjus, gali būti verta inicijuoti derybas su kita šalimi.

  •  Sutartinės baudos, delspinigiai ir palūkanos

Sutartyje numačius baudas, išreikštas procentais ar fiksuotomis sumomis eurais, šių sumų gali nebepakakti padengti Jūsų realiems nuostoliams, kuriuos patirsite kitai sutarties šaliai nebevykdant sutarties. Rinkoje prekės ar paslaugos gali būti pabrangę daugiau.

Delspinigių ir palūkanų už sutarties vykdymo vėlavimą suma gali būti mažesnė už sumą, kiek pabrangsta darbai ar paslaugos, kurių negalima atlikti dėl tokio vėlavimo.

Eurais įrašytos netesybų sumos, jei jos buvo peržiūrėtos seniai, jau gali nebeatitikti realybės ir nebepadengti minimalių Jūsų nuostolių ir tų nuostolių administravimo kaštų.

  •  Sutartiniai įkainiai

Komercinėse tiekimo sutartyse be pagrindinių komercinių kainų, kurios šalių derybų metu yra po padidinamuoju stiklu, paprastai būna nurodomi ir įkainiai už pretenzijų administravimą, prarastus sandėliavimo padėklus, dokumentų tvarkymą. Naujai sudaromose sutartyse gali būti verta šiuos įkainius peržiūrėti.

  •  Kaina ir sutarties sąlygos

Kainos dydis sutartimi gali būti nustatytas galutinis, tiekėjui prisiimant transportavimo išlaidas, kurios gali būti išaugusios labiau, nei buvo skaičiuojama pasirašant sutartį. Tiekėjui reikėtų įsivertinti tokio pokyčio įtaką pelningumui ir galimybes pakeisti sutartines kainas.

Sutartyse būna sąlygų, leidžiančių pakeisti tiekėjui kainas, ir tuo pačiu metu automatinio kainų indeksavimo taisyklės. Reikėtų įsitikinti, kad tokie indeksavimai vis dar yra priimtini.

  •  Sandorių kainodara (angl. – transfer pricing) tarp susijusių šalių

Infliacija ir COVID-19 pandemija įtakojo rinkos kainų pasikeitimus. Seniau parengtoje sandorių kainodaros dokumentacijoje gali būti verta atnaujinti palyginamuosius rinkos duomenis ir susijusius skaičiavimus. Laikotarpis, už kurį bus analizuojami rinkos duomenys, jau apims kainų pokyčių metus. Pavyzdžiui, procentinis antkainis, kurį dukterinė gamybos bendrovė prideda prie savo kaštų, gali būti rinkoje sumažėjęs ir tuo būdu motininė bendrovė „permoka“ dukterinei įmonei. Paslaugų kainos procentinė dalis, kurią turėtų pasilikti grupės įmonė tarpininkė, gali būti padidėjusi, kadangi pakilo darbo užmokesčio kaštai.