Įsigaliojo nauja bankrutuojančių fizinių ir juridinių asmenų turto pardavimo iš varžytynių tvarka

03.09.2015 Įsigaliojo nauja bankrutuojančių fizinių ir juridinių asmenų turto pardavimo iš varžytynių tvarka

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2015 m.rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo redakcija.

Pagal naująją tvarką turės būti vykdomos varžytynės, paskelbtos po 2015 m. rugsėjo 1 d., tuo tarpu iki šios dienos paskelbtos varžytynės turi vykti pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo dieną, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

Esminė pakeistos varžytynių tvarkos naujovė – bankrutuojančio fizinio ar juridinio asmens turto pardavimas iš varžytynių bus vykdomas tik elektroniniu būdu – interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, kurioje taip pat vykdomos ir antstolių organizuojamos elektroninės varžytynės. Taigi, išnyksta galimybė organizuoti varžytynes fiziškai dalyvaujant jų vykdytojams bei dalyviams ir dėl to eliminuojama bet kokia galimo neskaidraus susitarimo tarp dalyvių, kainos koregavimo galimybė.

Kiti varžytinių tvarkos pasikeitimai:

I. SKELBIMAS APIE VARŽYTYNES

 • Nuo šiol paskelbimas apie varžytynes nustatytame tinklapyje sutampa ir su varžytynių pradžios momentu – apie varžytynes gali būti paskelbiama darbo dienomis nuo 9 val. iki 14 val. Atitinkamai keičiasi ir varžytynių trukmė – pagal ankstesnę tvarką nustatyti mėnesio, 20 dienų ar 10 dienų terminai nuo šiol keičiasi, o nuo paskelbimo valandos varžytynės vyks atitinkamai:
 • Skelbime apie varžytynes papildomai turi būti nurodoma ne tik pradinė turto pardavimo kaina, tačiau ir kreditorių nustatytas kainos didinimo intervalas, Nekilnojamojo turto registre tvarkomo šio objekto planas, taip pat, lyginant su ankstesne varžytynių tvarka, nuo šiol turto (išskyrus nematerialaus) nuotrauka ne gali, o privalo būti pridedama skelbime.
 • Išnyksta galimybė tuo pačiu skelbimu skelbti ir antrąsias varžytynes.
 • Pagal ankstesnę tvarką apie įkeisto turto pardavimą įkaito turėtojui ar hipotekos kreditoriui turėjo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki varžytynių dienos, tuo tarpu pagal naująją tvarką pranešta turi būti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo varžytynių pradžios. Atitinkamas pranešimas pagal naująją tvarką turi būti pateiktas ir fiziniam asmeniui, kurio turtas parduodamas.
 • Esant galimybei nuo šiol apie varžytines turės būti skelbiama ir ant parduodamo nekilnojamojo turto.
 • 30 dienų, kai iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio pradinė turto pardavimo kaina viršija 30 000 eurų;
 • 20 dienų, kai parduodamas kitas turtas.

II. DALYVAVIMAS VARŽYTYNĖSE

 • Skirtingai nuo senosios tvarkos, nuo šiol varžytynių dalyviu galima tapti bet kuriuo metu po varžytynių pradžios, iki joms pasibaigiant – varžytynių dalyviui pakanka specialiojoje interneto svetainėje patvirtinti savo tapatybę, pateikti reikiamą informaciją, sumokėti dalyvio mokestį ir prisijungti prie varžytynių bet kuriuo jų vykdymo metu, t. y. nebelieka išankstinės dalyvių registracijos.
 • Asmuo varžytynėse gali dalyvauti tik vienu statusu – kaip dalyvis arba jo atstovas.
 • Varžytynių dalyviai iki pat varžytynių pabaigos išlieka anonimiški – jų duomenys negali būti atskleisti net varžytynių vykdytojui, kuomet pagal senąją tvarką dalyviai savo duomenis teikė tiesiogiai varžytynių vykdytojui.

III. VARŽYTYNIŲ VYKDYMAS

 • Varžytynės yra automatiškai pratęsiamos penkioms minutėms po nustatyto varžytynių pabaigos laiko, jei yra gaunamas naujas kainos pasiūlymas.
 • Varžytynių dalyviai turi galimybę automatiniu būdu siūlyti kainą nustatant kainos didinimo intervalą arba didžiausią kainą.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYTĄ TURTĄ

 • Pagal senąją tvarką apmokėjimas turėjo būti atliekamas per 10 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai turto pardavimo kaina siekė 28 962 Eur ir pirkėjas pateikdavo motyvuotą prašymą pratęsti terminą. Tuo tarpu nuo šiol įtvirtinti apmokėjimo už įsigytą turtą terminai priklausomai nuo turto vertės – kai turtas parduotas už ne mažesnę kaip 30 000 Eur sumą, apmokėjimas turi būti atliktas per 30 dienų nuo varžytynių pabaigos, tuo tarpu kai pardavimo kaina mažesnė nei 30 000 Eur – per 10 dienų, o šių terminų pratęsimo galimybė nenumatyta.
 • Naujojoje tvarkoje įvestas terminas varžytynių akto surašymui: per 3 darbo dienas nuo visos parduodamo turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių pabaigos. Taip pat terminas varžytynių laimėtojui pasirašyti varžytynių aktą: per 2 darbo dienas nuo varžytynių laimėtojo informavimo apie surašytą varžytynių aktą, per kurį nepasirašius varžytynių akto, varžytynių laimėtojui teks apmokėti turto išlaikymo išlaidas šiuo laikotarpiu.

V. NEĮVYKUSIOS VARŽYTYNĖS, JŲ ATŠAUKIMAS

 • Atšaukus varžytynes ar jų nelaimėjus terminas grąžinti dalyvio mokestį sumažėjo nuo 7 dienų iki 1 darbo dienos nuo varžytynių pabaigos ar atšaukimo.
 • Pagal senąją tvarką antrosios varžytynės dėl įkeisto turto galėjo būti skelbiamos po 10 arba 20 dienų nuo pirmųjų varžytynių pabaigos, o naująja tvarka nustatytas bendras terminas – ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis. Taip pat atsisakyta maksimalaus termino antrosioms varžytynėms paskelbti.
 • Senojoje tvarkoje numatyta, kad antrosiose varžytynėse kreditorių sprendimu pradinė pardavimo kaina galėjo būti mažinama, tuo tarpu naujoji tvarka įveda naujovę – „antrosiose varžytynėse kaina mažinama“. Pakartotinėse anksčiau buvo negalima mažinti, dabar negalima keisti.
 • Su naująja tvarka nebelieka pareigos nepardavus įkeisto turto siūlyti jį perimti įkaito turėtojui, kuriam paliekama turto perėmimo iniciatyva.

TGS Baltic advokato padėjėjos Gretos Roguckytės komentaras:

„Į elektroninę erdvę perkeltas bankrutuojančio fizinio ar juridinio asmens turto pardavimas turėtų reikšmingai paspartinti bankrutuojančių asmenų turto pardavimo procesus. Tačiau šis spartinimas galimai nebus palankus tiems, kurie ketina įsigyti tokį turtą naudodamiesi papildomu finansavimu, kadangi atsisakoma dabar plačiai naudojamos galimybės pratęsti apmokėjimo terminą už įsigytą iš varžytinių turtą. Svarbi naujiena yra ir tai, kad naujoji tvarka ne leidžia (kaip tai buvo anksčiau), o įpareigoja mažinti turto pardavimo kainą antrose varžytinėse. Ir nors tokiu reguliavimu siekiama paspartinti turto pardavimo procesą, tačiau dėl to galima prognozuoti turto pardavimo ir tikrojo varžymosi „nukėlimą“ į antrąsias varžytines - pirkėjai, įvertinę paklausą rinkoje, gali tikėtis antrose varžytinėse parduodamą turtą įsigyti pigiau.“

Advokatų kontora TGS Baltic teikia teisines paslaugas bankroto ir restruktūrizavimo, nemokumo valdymo klausimais, taip pat atstovauja kreditoriams ir skolininkams bankroto ir restruktūrizavimo procesuose.

Advokatų kontoros TGS Baltic advokatai šiuo metu dalyvauja valdant 14 (keturiolika) didelės apimties įvairaus pobūdžio subjektų (tame tarpe - veikusių finansų, aviacijos, žemės ūkio, statybų sektoriuose) bankroto procesų, įskaitant tarptautinį elementą turinčius bankrotus.

Naująją varžytynių tvarką galima rasti čia.