Juridinio asmens bankrotas be teismo: kada jis leistinas

05.06.2020 Juridinio asmens bankrotas be teismo: kada jis leistinas

Komentaro autorius - teisininkas Vytis Grybauskas

Dažnai nežinoma, kad yra galimas juridinio asmens bankrotas ne teismo tvarka. Tai reiškia, kad bankroto procesas vyksta ne teisme, o visus klausimus, kuriuos nagrinėja teismas, šiuo atveju sprendžia kreditoriai.

Tokiu būdu bankroto procesas vyksta greičiau ir efektyviau. Tačiau, kad tai vyktų ne teismo tvarka, juridinis asmuo turi atitikti tris kriterijus:

  • teismuose nėra iškeltų bylų (ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas), kuriuose juridiniam asmeniui būtų pareikšti turtiniai reikalavimai (įskaitant su darbo santykiais susijusius reikalavimus);
  • nėra tvarkomi vykdomieji dokumentai;
  • nėra atliekamas mokestinis patikrinimas.

Taip pat, svarbu žinoti, kad bankroto bylą ne teismo tvarka gali nuspręsti tik 3/4 kreditorių dauguma.

Bankrotų ne teismo tvarkos nauda lyginant su tradiciniu procesu:

  • operatyvesnis procesas;
  • kreditoriai patys skiria nemokumo administratorių;
  • kreditoriai atlieka teismo vaidmenį.

Bankroto procesų ne teismo tvarka kiekis 2020 m. I ketv. nesikeičia ir lieka panašus į 2019 m. I ketv. (7,8 proc. v. 11.6 proc. visų bankroto bylų).

 Parengta remiantis: Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 Vytis Grybauskas bw 2

Vytis Grybauskas
Teisininkas
vytis.grybauskas@tgsbaltic.com