Kada į VMI turėtų kreiptis į sąrašus įtraukti, o kada - neįtraukti, bet nuostolių patyrę mokesčių mokėtojai | COVID-19

23.03.2020 Kada į VMI turėtų kreiptis į sąrašus įtraukti, o kada - neįtraukti, bet nuostolių patyrę mokesčių mokėtojai | COVID-19

Komentaro autorė - mokesčių konsultantė Loreta Antanaitienė. 

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) papildomai paaiškino, kad į tiesiogiai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą įtraukti mokesčių mokėtojai gali neskubėti teikti prašymų sudaryti mokestinės paskolos sutartis (MPS). Šioms įmonėms nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos automatiškai neskaičiuojami delspinigiai, o mokesčių išieškojimas yra sustabdytas. Pasibaigus ekstremaliai situacijai į sąrašą įtrauktoms įmonėms bus duotas 2 mėnesių terminas mokesčiams sumokėti arba sudaryti PMS be palūkanų.

Į sąrašą neįtraukti mokesčių mokėtojai, dėl atleidimo nuo delspinigių, mokesčių išieškojimo nevykdymo ir MPS sudarymo neskaičiuojant palūkanų, į VMI gali kreiptis nelaukdami ekstremalios situacijos pabaigos. Tačiau MPS bus sudaroma tik tada, kai bus aiški ir deklaruota skolos valstybei suma, t.y. iš anksto, dėl būsimų mokėjimų MPS sudaryti negalima. Taip pat VMI paprašius, įmonėms nesančioms Sąraše gali tekti pagrįsti, kad jos tikrai patiria finansinių sunkumų.

Į sąrašą neįtrauktos įmonės, turinčios iki ekstremalios situacijos susidariusius įsiskolinimus, ir dabar paaiškėjus, kad jų sumokėti negali, gali kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo arba prašyti atnaujinti senas jau sudarytas MPS (pakeisti jose sumas ir mokėjimo grafikus).