Kainų reguliavimas krizės sąlygomis | COVID-19

27.03.2020 Kainų reguliavimas krizės sąlygomis | COVID-19

Komentaro autorius - asocijuotasis partneris Dr. Darius Miniotas. 

Šią savaitę Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė teisės aktų projektams, kuriais yra suteikiama galimybė dėl susidariusios situacijos reguliuoti būtinųjų prekių ar paslaugų maksimalias kainas, nustatyti kitus su šių prekių pardavimu ar paslaugų teikimu susijusius ribojimus.

Nors kainų reguliavimo iniciatyvą Lietuvos konkurencijos priežiūros institucija vertina neigiamai, Vyriausybė, panašu, ruošiasi įvairiems scenarijams. Kainų reguliavimas rinkos ekonomika grįstoje visuomenėje yra kraštutinė priemonė ir tikėkimės, kad jos įgyvendinti neprireiks, tačiau akivaizdu, kad teisinis rėžimas ir nusistovėjusios taisyklės adaptuojamos prie pasikeitusios situacijos rinkoje.

Kaip keičiasi konkurencijos taisyklių taikymas ir prekybinių santykių vertinimas krizės sąlygomis?

  • Krizės sąlygomis yra galimas lankstesnis konkurentų bendradarbiavimas, ypač kai jis liečia bendrą būtinųjų prekių (medicinos, maisto, apsaugos priemonių srityje) pirkimą ir jų patiekimą rinkai. Taip pat palankiai bus vertinamos kitos palankios vartotojams iniciatyvoms (pavyzdžiui, investicijos ir bendradarbiavimas investuojant ir kuriant naujus produktus, skirtus suvaldyti krizės pasekmėms);
  • Tam, kad būtų galima užkirsti piktnaudžiavimą situacija rinkoje, galimas maksimalių kainų nustatymas patiekiant prekes į rinką;
  • Konkurentai gali teikti vieni kitiems informaciją apie prekių likučius, jų trūkumus ar perteklių rinkoje, dalytis prekių paskirstymo sandėliais bei prekių pristatymo transportu;
  • Prekybininkai gali tartis dėl parduotuvių darbo laiko;
  • Bandymai nesąžiningai pasinaudoti susiklosčiusia situacija ir tartis dėl prekių ir paslaugų kainų bus netoleruojami ir vertinami taip pat griežtai, kaip ir įprastomis rinkos sąlygomis.

TGS Baltic komanda yra pasirengusi padėti įvertinant, ar planuojami veiksmai atitinka konkurencijos taisykles krizės laikotarpiu bei patarti, kaip suvaldyti su konkurencijos teisės pažeidimais susijusias rizikas