Karantino laikotarpiui planuojama stabdyti mokesčių už pramoninės nuosavybės objektus mokėjimus | COVID-19

27.03.2020 Karantino laikotarpiui planuojama stabdyti mokesčių už pramoninės nuosavybės objektus mokėjimus | COVID-19

Apžvalgą paruošė vyresnioji teisininkė Indrė Barauskienė ir teisininkė Rugilė Gediminiskaitė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritaikyti karantino režimo apribojimai sutrikė Lietuvos verslo subjektų įprastą veiklą, dėl ko tokie subjektai gali susidurti su keblumais pagal įstatymų griežtus terminus sumokėti mokesčius už jų valdomus ar ketinamus registruoti pramoninės nuosavybės objektus (prekių ženklus, dizainus, patentus) ar pagal įstatymų nustatytus terminus atlikti kitus su pastarųjų objektų registravimu ar valdymu susijusius veiksmus.

  • Reaguodama į susidariusią situaciją, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija parengė Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir mokesčių už šių objektų registravimą mokėjimą reglamentuojančių įstatymų pakeitimus, kuriais siūlo paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną, suteikti Valstybinio patentų biuro direktoriui įgaliojimus sustabdyti pramoninės nuosavybės įstatymuose numatytų veiksmų, įskaitant mokesčių mokėjimo, atlikimo terminus ir juos atnaujinti tik pasibaigus tokioms aplinkybėms.
  • Priėmus tokias pataisas, būtų sukurtas teisinis mechanizmas karantino laikotarpiui sustabdyti mokesčių už prekių ženklus, patentus bei dizainus mokėjimą, taip pat atidėti kitų įstatymuose nustatytų registravimo bei nuosavybės valdymo veiksmų atlikimą. Tai leistų pramoninės nuosavybės objektų – patentų, prekių ženklų, dizaino – pareiškėjams ir savininkams išvengti finansinių nuostolių ar netgi teisių į objektus praradimo.
  • Vyriausybė pakeitimams šią savaitę jau pritarė. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymų pakeitimus, Valstybinio patentų biuro direktorius dar turės priimti įsakymą dėl terminų sustabdymo.

TGS komanda yra pasirengusi Jums padėti visais su Jūsų intelektinės nuosavybės valdymu susijusiais klausimais.