Keisis pranešimų apie emitentų balsavimo teises forma

28.01.2016 Keisis pranešimų apie emitentų balsavimo teises forma

2015 m. pabaigoje pakeitus Vertybinių popierių įstatymą pagal ES Skaidrumo direktyvos reikalavimus, Lietuvos bankas parengė ir naują Pranešimo apie akcijų ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) projektą.

TGS Baltic vyresnysis teisininkas Mantas Gofmanas  teigia, kad projektu siekiama priderinti šiuo metu galiojančias atitinkamas taisykles prie pasikeitusio Vertybinių popierių įstatymo reguliavimo, taip pat patvirtinti naują informavimo apie balsavimo teisių įgijimą/netekimą formą, kuri Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) rekomenduojama visoms ES valstybėms narėms. Tai turėtų įnešti daugiau aiškumo ir skaidrumo tiek investuotojams, investuojantiems skirtingose ES valstybėse, tiek emitentams, tiek ir skirtingų ES valstybių finansų rinkos priežiūros institucijoms.

Taisyklėmis bus įgyvendinamas Vertybinių popierių įstatymo reikalavimas asmenims reikiamai pranešti ne tik apie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime įgijimą/netekimą, tačiau ir analogišką informaciją teikti, jei šios ribos peržengiamos tiesiogiai arba netiesiogiai įgyjant/netenkant (i) finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba (ii) finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.

Pagal Vertybinių popierių įstatymą ir Taisykles finansinėmis priemonėmis yra laikomos šios priemonės: (i) perleidžiamieji vertybiniai popieriai; (ii) pasirinkimo sandoriai; (iii) ateities sandoriai; (iv) apsikeitimo sandoriai; (v) išankstiniai palūkanų normos sandoriai; (vi) finansiniai susitarimai dėl skirtumų; (vii) bet kokie kiti panašų ekonominį poveikį turintys sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant atsiskaitymą vertybiniais popieriais ar atsiskaitymą pinigais.

Patvirtinus Taisykles, aptariamų pranešimų teikimo ir skelbimo tvarka nesikeis – apie emitento balsavimo teisių ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, įgijimą/netekimą emitento akcininkai pranešimus privalės pateikti Lietuvos bankui ir emitentui, nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas. Emitentas, savo ruožtu, turės juos nustatyta tvarka paskelbti per 3 prekybos dienas nuo pranešimų gavimo dienos. Tačiau svarbu tai, kad patvirtinus Taisykles, jose bus aiškiai numatyta, kad teikiant pranešimą turi būti pateikiama visa grandinė kontroliuojamų įmonių, per kurias valdomos emitento balsavimo teisės ir/arba finansinės priemonės, pradedant pagrindiniu kontroliuojančiu fiziniu arba juridiniu asmeniu.